Haldustasud

Kui füüsiline või juriidiline isik on väitnud, et tal on õigus tasusoodustusele, ja on maksnud soodustasu, kuid ei suuda tasusoodustuse õigust tõendada, nõuab ECHA tasude määruse (EÜ) nr 340/2008 kohaselt ettevõtte tegelikule suurusele vastava tasu puudujääva osa ja haldustasu maksmist. Haldustasud on kehtestatud haldusnõukogu otsusega MB/D/29/2010, mida on muudetud haldusnõukogu otsusega MB/21/2012/D ja otsusega MB/14/2015.

Haldustasud on järgmised.

Ettevõtte suurus

Haldustasu

Suur (muu kui VKE)

Kui suurettevõte (muu kui VKE) väidab alusetult, et on VKE

19 900 eurot või 2,5-kordne rahaline tulu*, olenevalt sellest, kumb on väiksem 

Kesksuur ettevõte

Kui kesksuur ettevõte väidab alusetult, et on väike- või mikroettevõte

13 900 eurot või 2,5-kordne rahaline tulu*, olenevalt sellest, kumb on väiksem 

Väikeettevõte

Kui väikeettevõte väidab alusetult, et on mikroettevõte

7 960 eurot või 2,5-kordne rahaline tulu*, olenevalt sellest, kumb on väiksem 

 

*Rahaline tulu on valesti tasutud VKE soodustasude ja ettevõtte tegelikule suurusele vastavate tasude vahe.

Jaotises „Mida teha, kui olete esitanud VKE suuruse valesti" selgitatakse, kuidas

Image

vältida haldustasu sissenõudmist, kui olete märkinud ettevõtte suuruse valesti, ent ECHA ei ole teie ettevõtte või teie esindatava ettevõtte suuruse kontrollimiseks veel teie poole pöördunud;

 
Image
saada 50% soodustust haldustasu maksmisel, kui olete märkinud ettevõtte suuruse valesti ning ECHA on juba teie ettevõtte või teie esindatava ettevõtte suuruse kontrollimiseks teie poole pöördunud.

 

Mida teha, kui olete esitanud VKE suuruse valesti

 

 

 

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)