Malé a střední podniky (MSP)

Společnosti všech velikostí zodpovídají za bezpečnost chemických látek, které uvádějí na trh EU. K dispozici je velké množství materiálů a nástrojů, jež vám mají pomoci. Své chemické látky již u agentury ECHA zaregistrovaly tisíce společností.

Jsou-li pro vás nařízení REACH a CLP, PIC a nařízení o biocidních přípravcích novinkou, prvním krokem je seznámit se se svými právy a povinnostmi. Ty závisejí na vaší úloze v dodavatelském řetězci, na konkrétní látce, kterou dovážíte, vyrábíte, uchováváte nebo používáte, a na tom, jak je nebezpečná.

Snížené poplatky pro malé a střední podniky

Malé a střední podniky (MSP) mohou podle nařízení REACH a CLP a nařízení o biocidních přípravcích využít snížených poplatků. Snížení závisí na velikosti společnosti, jak je definována v doporučení Komise 2003/361/ES, a může dosáhnout až 95 % ze základního poplatku za registraci podle nařízení REACH.