Jak postupovat v případě nesprávného zařazení podniku do kategorie MSP

Pokud zjistíte, že jste na portálu REACH-IT uvedli nesprávnou velikostní kategorii své společnosti (nebo společnosti, kterou zastupujete jako výhradní zástupce) a že jste tuto nesprávnou kategorii MSP potvrdili při předkládání registrací, aktualizací nebo oznámení, postupujte podle těchto pokynů:

Před zahájením postupu ověření statusu MSP agenturou ECHA

Image

Informujte agenturu ECHA o uvedení nesprávné velikostní kategorie podniku vyplněním kontaktního formuláře (Helpdesk contact form). Po zadání svých kontaktních údajů zvolte prosím možnost „I have a question related to the dossier submission to ECHA…" (Mám dotaz týkající se předkládání dokumentace agentuře ECHA...), vyplňte požadovaná pole a uveďte správné číslo předložení dokumentace. Ujistěte se, že tentokrát uvádíte správnou velikost společnosti. Máte-li několik předložení, uveďte všechna, na něž se tato aktualizace velikostní kategorie vztahuje.

ECHA Helpdesk contact form (kontaktní formulář agentury ECHA)

 
Image

Poté, co jste informovali agenturu ECHA o nesprávné velikostní kategorii společnosti způsobem uvedeným výše v bodě 1, obdržíte prostřednictvím svého účtu REACH-IT zprávu a novou fakturu (nové faktury). Uhraďte prosím novou fakturu (nové faktury) vztahující se k aktualizované velikosti společnosti k uvedenému datu splatnosti.

 

Budete-li postupovat podle výše uvedených pokynů, můžete se vyhnout placení administrativního poplatku. Agentura ECHA nevybírá administrativní poplatek v případě, že žadatelé o registraci agenturu písemně informují o nesprávném uvedení velikostní kategorie podniku ještě před tím, než agentura zahájí postup ověření statusu MSP.

Důležité: aktualizace profilu společnosti na portálu REACH-IT nebude stačit k tomu, abyste se vyhnuli administrativnímu poplatku.

Nezapomeňte, že jakmile vás agentura ECHA kontaktuje, aby ověřila deklarovanou kategorii MSP, bude kromě částky zbývající do plné výše správního poplatku odpovídajícího aktualizované velikostní kategorii společnosti vybírán administrativní poplatek pro všechna předložení zahrnutá v postupu ověření MSP. To platí za předpokladu, že je výsledkem ověření MSP zjištění, že podnik spadá do velikostní kategorie podniku větší než ta, jež byla uvedena v době předložení.

Doporučujeme vám na portálu REACH-IT pravidelně aktualizovat profil vaší společnosti nebo společnosti, kterou jako výhradní zástupce zastupujete, abyste zamezili vystavení nesprávné faktury u budoucích předložení.

Po zahájení postupu ověření statusu MSP agenturou ECHA

Jestliže vás agentura ECHA kontaktuje, aby ověřila deklarovanou kategorii MSP, bude vybírán administrativní poplatek, pokud ověření MSP odhalí, že velikostní kategorie společnosti je větší než ta, která byla uvedena v době předložení. Kromě toho vám bude fakturována částka zbývající do plné výše poplatků odpovídající správné velikostní kategorii podniku pro všechna předložení zahrnutá do postupu ověření statusu MSP.

V souladu s změnami rozhodnutí správní rady agentury ECHA MB/D/29/2010 o klasifikaci služeb, za něž se vybírají poplatky, které byly zavedeny rozhodnutím správní rady MB/21/2012/D, však společnosti, jež správně opraví svou velikost poté, co je agentura ECHA poprvé kontaktuje, mohou využít 50% snížení příslušného administrativního poplatku. Pokud tedy od agentury ECHA obdržíte oznámení o zahájení postupu ověření statusu MSP a zjistíte, že jste uvedli a potvrdili velikost své společnosti nesprávně, proveďte prosím následující kroky, abyste mohli využít snížení poplatku:

Image

Uveďte správnou velikost společnosti vyplněním prohlášení o uvedení nesprávné velikosti („Declaration of wrong size" – dokument, který je přiložen k oznámení agentury ECHA o zahájení ověřování nároku vaší společnosti na snížení poplatků pro MSP).

 
Image
Odešlete náležitě vyplněné prohlášení o uvedení nesprávné velikosti agentuře ECHA do 21 kalendářních dnů od data výše zmíněného oznámení, a to buď e-mailem na sme-verification@echa.europa.eu, nebo poštou či kurýrem na následující adresu:


ECHA, A3 Unit
SME verification,
P.O. Box 400,
FI-00121 Helsinki

 
Image

Pokud kromě toho aktualizujete velikost své společnosti na podnik nepatřící mezi MSP (velký podnik), nemusíte agentuře ECHA předkládat žádné jiné dokumenty než náležitě vyplněné prohlášení o uvedení nesprávné velikosti společnosti. Pokud však po předložení tohoto prohlášení aktualizovaná velikost společnosti nadále spadá do kategorie MSP (tj. aktualizace z mikropodniku na malý, z mikropodniku na střední nebo z malého podniku na střední velikostní kategorii), bude po vás i nadále požadováno zaslání dokumentů dokládajících aktualizovaný status MSP.

 

Upozorňujeme, že pokud své prohlášení o nesprávném uvedení velikosti společnosti předložíte po uplynutí lhůty stanovené agenturou ECHA, nebudete mít na 50% snížení administrativního poplatku nárok.

Doporučujeme vám na portálu REACH-IT pravidelně aktualizovat profil své společnosti nebo společnosti, kterou jako výhradní zástupce zastupujete, abyste zamezili vystavení nesprávné faktury u budoucích předložení.