Poplatky pro MSP podle nařízení REACH a CLP

Než svůj podnik prohlásíte za MSP, seznamte se s příslušnou definicí EU. Jediným spolehlivým základem pro stanovení podmínek týkajících se kvalifikace jakožto mikropodniku, malého nebo středního podniku je doporučení Komise 2003/361/ES.

U výhradních zástupců by se mělo příslušné posouzení, zda se snížení poplatku pro MSP vztahuje na jejich případ, zakládat na příslušných údajích o podniku, který tento výhradní zástupce zastupuje, včetně relevantních informací od propojených a partnerských společností daného podniku, v souladu s doporučením Komise.

Je důležité provést to správně. Pokud uvedete velikost své společnosti nesprávně, budete muset zaplatit správní poplatek a částku zbývající do plné výše správného poplatku. Nezapomeňte, že za správnost a pravost informací poskytovaných v průběhu předkládání dokumentace prostřednictvím portálu REACH-IT jste výhradně zodpovědný vy, žadatel o registraci. Agentura nepřebírá žádnou zodpovědnost za správnost rad poskytovaných třetími stranami ohledně stanovení velikosti vaší společnosti nebo velikosti společnosti, kterou zastupujete jako výhradní zástupce.

Jak stanovit velikostní kategorii podniku

Návod, jak krok za krokem stanovit velikostní kategorii podniku.

Více

Co dělat, pokud jste nesprávně uvedli velikostní kategorii MSP

Pokud jste nesprávně uvedli velikostní kategorii společnosti na portálu REACH-IT, přečtěte si následující pokyny, jak o tom informovat agenturu ECHA.

Více

 

Ověření statusu MSP

Agentura ECHA má povinnost zkontrolovat velikost společností, které tvrdí, že mají nárok na snížení poplatku pro MSP, aby byla zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž.

Více

Správní poplatky

V návaznosti na postup ověření deklarované velikostní kategorie MSP vybere agentura ECHA správní poplatek od všech žadatelů o registraci, kteří nesprávně uvedli, že mají nárok na snížení poplatku.

Více