Správní poplatky

Jak je uvedeno v nařízení o poplatcích (ES) č. 340/2008, nemůže-li fyzická nebo právnická osoba, která tvrdí, že má nárok na snížení poplatku, a uhradila snížený poplatek, svůj nárok na takové snížení prokázat, agentura vybere částku zbývající do plné výše pro příslušnou velikostní kategorii společnosti a dále administrativní poplatek stanovený v rozhodnutí správní rady MB/D/29/2010 ve znění rozhodnutí správní rady MB/21/2012/D a rozhodnutí správní rady MB/14/2015.

Administrativní poplatky:

Velikost podniku

Administrativní poplatek

Velký podnik (ne MSP)
Jestliže velký podnik (ne MSP) nesprávně uvede, že je MSP

19 900 EUR nebo 2,5 násobek finančního zisku*, podle toho, která z hodnot je nižší

Střední podnik
Jestliže střední podnik nesprávně uvede, že je malým podnikem či mikropodnikem

13 900 EUR nebo 2,5 násobek finančního zisku*, podle toho, která z hodnot je nižší

Malý podnik
Jestliže malý podnik nesprávně uvede, že je mikropodnikem

7 960 EUR nebo 2,5 násobek finančního zisku*, podle toho, která z hodnot je nižší

*Finanční zisk je rozdíl mezi nesprávně uhrazenými sníženými poplatky pro MSP a skutečnou výší poplatků odpovídající správné velikostní kategorii podniku.

V oddíle „Jak postupovat v případě nesprávného zařazení podniku do kategorie MSP" naleznete pokyny, jak:

Obrázekek

se vyhnout administrativnímu poplatku v případech, kdy jste agenturu ECHA nesprávně informovali o kategorii společnosti, ale agentura ECHA se na vás ani na společnost, již zastupujete jako výhradní zástupce, dosud neobrátila kvůli ověření.

Obrázekek
využít 50 procentního snížení administrativního poplatku v případech, kdy jste agenturu ECHA nesprávně informovali o kategorii podniku a agentura ECHA se na vás nebo na společnost, kterou zastupujete jako výhradní zástupce, již obrátila kvůli ověření.

Jak postupovat v případě nesprávného zařazení podniku do kategorie MSP

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)