Utarbetande av förslag om begränsning

En medlemsstat, eller Echa på Europeiska kommissionens begäran, kan föreslå begränsningar om de finner att risken vid tillverkning, utsläppande på marknaden (däribland import) eller användning av ett ämne behöver tas upp på unionsomfattande basis. Echa kan också föreslå en begränsning för varor innehållande ämnen som finns med i tillståndsförteckningen (bilaga XIV).

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)