Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Echas arbete med begränsningar

Efter kommissionens begäranden sammanställer Echa begränsningsdokumentation enligt bilaga XV, går igenom befintliga punkter och utreder behovet av att sammanställa ett begränsningsförslag. I vissa fall utför Echa sådant arbete på eget initiativ, i synnerhet om ämnena i tillståndsförteckningen som förekommer i varor utgör oacceptabla risker. Resultatet av arbetet rapporteras och eventuella vidare åtgärder kan följas på Echas webbplats. Echa kan under förberedelsearbetet inleda samråd och uppmana berörda parter att inkomma med synpunkter.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1