Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Begränsning

Begränsningar är ett instrument för att skydda människors hälsa och miljön mot oacceptabla risker med kemikalier. Begränsningar används normalt för att begränsa eller förbjuda tillverkning, utsläppande på marknaden (däribland import) eller användning av ett ämne, men kan ålägga vilket relevant villkor som helst, som att kräva tekniska åtgärder eller särskilda märkningar.

En begränsning kan gälla för något ämne för sig, i en blandning eller i en vara, inklusive sådana som inte kräver registrering, till exempel ämnen som tillverkas eller importeras under ett ton per år eller vissa polymerer.

Isolerade intermediärer som används på plats, ämnen som används i vetenskaplig forskning och utveckling samt ämnen som endast utgör risker för människors hälsa vid användning i kosmetika är undantagna från de ämnen som Reach-begränsningar gäller för.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2