Information om ämnen som omfattas av begränsningar

Begränsningar för ämnen, blandningar och/eller varor fastställs i bilaga XVII till Reach. Yttrandena från riskbedömningskommittén och kommittén för socioekonomisk analys ger vetenskapliga motiveringar till förslag om begränsningar. Ytterligare klargöranden av begränsningar kan tillhandahållas i form av frågor och svar och i riktlinjer.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)