Jak ubiegać się o przyznanie zezwolenia

1. Sprawdź, czy podlegasz procedurze przyznania zezwolenia
Sprawdź, czy twoja substancja znajduje się w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń, oraz czy do twoich zastosowań odnoszą się jakiekolwiek zwolnienia.

2. Opracuj strategię składania wniosku
Skonsultuj się ze swoim łańcuchem dostaw i opracuj strategię obejmującą najlepszy sposób postępowania.

3. Rozpocznij przygotowywanie wniosku
Dowiedz się, co należy uwzględnić we wniosku i rozpocznij przygotowywanie niezbędnych raportów.

4. Zgłoś się do ECHA i poproś o sesję informacyjną poprzedzającą złożenie wniosku
Powiadom ECHA z wyprzedzeniem o swoim zamiarze złożenia wniosku i poproś o sesję informacyjną poprzedzającą złożenie wniosku, aby móc zadać pytania dotyczące procesu składania wniosków.

5. Zakończ wniosek
Zakończ sporządzanie raportów i przygotuj wszystko, czego potrzebujesz do złożenia wniosku.

6. Złóż wniosek
Złóż swój wniosek w jednym z terminów składania wniosków.

7. Zaangażuj się w przygotowanie opinii
Śledź na bieżąco proces rozpatrywania twojego wniosku – od momentu konsultacji publicznych po opracowywanie opinii Komitetów.

8. Wywiąż się ze zobowiązań wynikających z decyzji Komisji Europejskiej
Upewnij się, że wywiązujesz się ze wszelkich zobowiązań wynikających z decyzji Komisji, takich jak spełnianie warunków lub, jeżeli jesteś dalszym użytkownikiem, powiadomienie ECHA o swoim użytkowaniu substancji.

9. Złóż sprawozdanie z przeglądu, jeżeli nadal chcesz stosować tę substancję
Jeżeli potrzebujesz nadal stosować tę substancję po okresie przeglądu, musisz złożyć sprawozdanie z przeglądu co najmniej 18 miesięcy przed końcem okresu przeglądu.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)