Stažuotės

ECHA ieško neseniai aukštąjį mokslą baigusių absolventų, kurie norėtų dalyvauti kasdieniame Agentūros darbe.

Per metus absolventams galime pasiūlyti iki 20 praktikos vietų įvairiose, pavyzdžiui, chemijos, toksikologijos, biologijos, ekologijos ir technologijų mokslo srityse ir administraciniame darbe, susijusiame su teisės, ryšių, finansų, žmogiškųjų išteklių ir IRT pareigybėmis. Praktika paprastai prasideda kovo arba rugsėjo pradžioje.

Praktikos sistema skirta:

  • neseniai universitetą baigusiems absolventams ir asmenims, turintiems lygiavertę techninę ar profesinę kvalifikaciją, susijusią su taikomais chemines medžiagas reglamentuojančiais teisės aktais ar ES institucijų administravimo užduotimis.
  • Viešojo ar privačiojo sektoriaus darbuotojams, atliekantiems aukštojo išsilavinimo reikalaujantį darbą chemines medžiagas reglamentuojančių teisės aktų srityse.

Pokalbiai su ankstesniais praktikantais


Trukmė

Praktikos laikotarpis gali trukti nuo trijų iki šešių mėnesių; jo pratęsti negalima.

Išmokos

Pagal šią praktikos sistemą absolventams skiriama maždaug 1 300 EUR išmoka.

Praktikantai, gaunantys atlyginimą iš savo darbdavio arba kitokį užmokestį ar išmoką, turi teisę gauti užmokestį iš ECHA tik tuo atveju, jei jų gaunama suma yra mažesnė už nurodytąją. Tokiu atveju praktikantas gauna sumą, lygią ECHA užmokesčio ir jo pajamų skirtumui.

Dirbantys praktikantai privalo pateikti savo darbdavio išduotą ir pasirašytą deklaraciją, kurioje nurodytas atlyginimas, išlaidos ir išmokos.

Tinkamumo kriterijai

Paraiškos praktikai atlikti priimamos iš absolventų, kurie:

  • yra vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių arba vienos iš Europos ekonominės erdvės valstybių (Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino) piliečiai. Šalių kandidačių, kurios dalyvauja stojimo strategijoje, piliečiai taip pat gali būti priimti, jei pakanka biudžeto išteklių ir ECHA turi galimybių juos priimti. Be to, gali būti priimtas ribotas skaičius asmenų iš ES nepriklausančių šalių;
  • gali bendrauti anglų kalba, nes tai yra ECHA darbo kalba;
  • puikiai moka vieną iš ES oficialiųjų kalbų ir pakankamai moka dar vieną oficialiąją ES kalbą.

Atrinktas asmuo pakviečiamas į asmeninį pokalbį arba į pokalbį telefonu.

Praktikantai nėra draudžiami sveikatos draudimu. Prieš prasidedant praktikai turite įrodyti, kad esate apdraustas Suomijoje galiojančiu sveikatos draudimu ir draudimu nuo nelaimingų atsitikimų.

Paraiškos praktikai atlikti nepriimamos iš asmenų, kurie jau kartą yra buvę kurios nors Europos Sąjungos institucijos ar organizacijos praktikantai, buvo įdarbinti kurioje nors Europos Sąjungos institucijoje ar organizacijoje arba ilgiau kaip aštuonias savaites dirbo laikinais ECHA darbuotojais, tyrėjais ar Agentūros ekspertais.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)