Tinkamumo kriterijai

Kandidatas turi:

  • būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių arba vienos iš Europos ekonominės erdvės valstybių (Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino) pilietis;
  • gebėti bendrauti anglų kalba, nes tai yra ECHA darbo kalba;
  • puikiai mokėti vieną iš ES oficialiųjų kalbų ir pakankamai mokėti dar vieną oficialiąją ES kalbą;
  • pateikti atitinkamas rekomendacijas, patvirtinančias jo tinkamumą šioms pareigoms;
  • galėti naudotis visomis piliečio teisėmis;
  • būti įvykdęs visas su karine tarnyba susijusių įstatymų nustatytas prievoles;
  • būti fiziškai tinkamas eiti savo pareigas.

Profesinės kvalifikacijos

Kandidatai turi turėti tokio lygio išsilavinimą ir profesinę patirtį, kokios reikalaujama skelbime apie laisvą darbo vietą.

Priimtinos tik kvalifikacijos, kurias suteikė arba ekvivalentiškomis pripažino ES valstybių narių arba EEE kompetentingos institucijos.

Profesinė patirtis skaičiuojama nuo tos dienos, kada kandidatas įgijo būtiniausią kvalifikaciją, kurios reikalaujama atitinkamo pobūdžio pareigoms eiti.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)