Deleguotieji nacionaliniai ekspertai

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai atrenkami iš ES šalių, ELPA valstybių narių arba šalies, su kuria Taryba nusprendė pradėti stojimo derybas, valstybės tarnautojų. Delegavimo laikotarpiu jie dalijasi su ECHA savo išskirtiniais įgūdžiais ir žiniomis, o patirtį, kurią įgyja dirbdami Agentūroje, paskui pritaiko savo gimtosios šalies administracijoje.

There are no open vacancies at the moment.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)