Įdarbinimo procedūra

Visos laisvos darbo vietos skelbiamos ECHA tinklalapyje. Išsamią paraišką būtina pateikti iki nustatytos datos.

Visas tinkamai parengtas paraiškas vertina viena atrankos komisija pagal skelbime apie laisvą darbo vietą nustatytus kriterijus. Ši komisija objektyviai, nešališkai ir skaidriai atrenka tinkamiausius kandidatus ir pakviečia juos į pokalbį.

Pokalbis ir testas raštu

Kitas įdarbinimo procedūros etapas – pokalbis su atrankos komisija, kuri yra skiriama kiekvienai atrankos procedūrai. Komisija kandidatus vertina pagal skelbime apie laisvą darbo vietą nustatytus kriterijus.

Pokalbis vyksta anglų kalba, bet jo metu gali būti tikrinamos ir kitų kalbų žinios. Asmenys, kuriems anglų kalba yra gimtoji, taip pat gali tikėtis, kad turėti įrodyti savo antrosios kalbos įgūdžius.

Be pokalbio kandidatai dar laiko testą raštu anglų kalba iš savo kvalifikacijų, kurios būtinos atitinkamo pobūdžio pareigoms eiti, srities.

Rezervo sąrašai

Po pokalbių ir testų raštu atrankos komisija iš tinkamiausių kandidatų sudaro rezervo sąrašą. Samdyti darbuotojus iš rezervo sąrašo ECHA gali bet kuriuo metu per visą rezervo galiojimo laikotarpį, kuris paprastai trunka dvejus metus, bet gali būti pratęstas dar vieneriems metams.

Atminkite, kad įtraukimas į rezervo sąrašą nesuteikia teisės būtinai būti įdarbintam.

Atrankos procedūra nuo paraiškų teikimui nustatyto termino iki rezervo sąrašo patvirtinimo gali trukti iki šešių mėnesių.

Per dešimt dienų nuo pranešimo apie sprendimą dienos pareiškėjai gali reikalauti sprendimą persvarstyti. Per tris mėnesius jie taip pat gali pateikti apeliaciją. Kaip ir visi ES piliečiai, pareiškėjai gali pateikti skundą Europos ombudsmenui.

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)