Ką mes siūlome

Agentūroje dirbsite su geriausių ekspertų grupe, pasišventusiai siekiančia per naujoves ir konkurencingumą įgyvendinti ES novatoriškus teisės aktus žmonių sveikatos ir aplinkos labui.

Mūsų darbo ir sutarčių sąlygos nustatomos pagal Tarnybos nuostatus ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas. Šie dokumentai numato konkurencingą atlyginimo paketą su išmokų ir pašalpų sistema:

  • sveikatos draudimą ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų;
  • pensijų ir bedarbio pašalpų sistemą;
  • išmoką šeimai;
  • išlaikomo vaiko išmoką;
  • ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo išmoką;
  • mokesčio už mokslą kompensavimą;
  • ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmoką.

Atlyginimas

Darbuotojo algos dydis priklauso nuo pareigų, kurias jis eina, kategorijos ir lygio. Bazinės mėnesinės algos nurodytos toliau pateiktose lentelėse.

Laikinieji darbuotojai

Kategorija

Lygis

Bazinė alga, EUR

1 pakopa

Bazinė alga, EUR

2 pakopa

AD

 

12

10 324,20

10 758,04

AST

11

9 124,87

9 508,31

10

8 064,86

8 403,76

9

7 127,99

7 427,52

8

6 299,95

6 564,69

7

5 568,11

5 802,09

6

4 921,28

5 128,07

5

4 349,59

4 532,36

 

4

3 844,31

4 005,85

 

3

3 397,73

3 540,50

 

2

3 003,02

3 129,21

 

1

2 654,17

2 765,70

 

Sutartininkai

Pareigų grupė

Įdarbinus nustatytas lygis

Bazinė alga, EUR

Lygiui būtina patirtis (metais)

IV

16

4 555,99

Ilgesnė nei 20 metų profesinė patirtis

14

3 558,90

Ilgesnė nei 7 metų profesinė patirtis

13

3 145,45

Profesinė patirtis iki 7 metų

III

9

2 780,03

Ilgesnė nei 7 metų profesinė patirtis

8

2 457,08

Profesinė patirtis iki 7 metų

II

5

2 171,49

Ilgesnė nei 7 metų profesinė patirtis

4

1 919,18

Profesinė patirtis iki 7 metų

I

1

1 847,76

-

 

Prie bazinės algos mokamos įvairios išmokos ir išskaičiuojami Tarnybos nuostatuose numatyti mokesčiai bei socialinio draudimo ir kitos įmokos. Bazinei algai nacionaliniai mokesčiai netaikomi.

Siekiant kompensuoti didesnę pragyvenimo kainą Helsinkyje, palyginti su Briuseliu, bazinė alga yra didinama tam tikru koeficientu, kuris yra paremtas pragyvenimo kaina Helsinkyje. Bazinės algos pirmiau pateiktose lentelėse yra nurodytos prieš taikant koregavimo koeficientą.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)