Ką mes siūlome

Agentūroje dirbsite su geriausių ekspertų grupe, pasišventusiai siekiančia per naujoves ir konkurencingumą įgyvendinti ES novatoriškus teisės aktus žmonių sveikatos ir aplinkos labui.

Mūsų darbo ir sutarčių sąlygos nustatomos pagal Tarnybos nuostatus ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas. Šie dokumentai numato konkurencingą atlyginimo paketą su išmokų ir pašalpų sistema:

  • sveikatos draudimą ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų;
  • pensijų ir bedarbio pašalpų sistemą;
  • išmoką šeimai;
  • išlaikomo vaiko išmoką;
  • ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo išmoką;
  • mokesčio už mokslą kompensavimą;
  • ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmoką.

Atlyginimas

Darbuotojo algos dydis priklauso nuo pareigų, kurias jis eina, kategorijos ir lygio. Bazinės mėnesinės algos nurodytos toliau pateiktose lentelėse.

Temporary Agents

 

Category Grade Basic salary in EUR
Step 1
Basic salary in EUR
Step 2
AD   12 11.590,57 12.077,61
AST 11 10.244,12 10.674,58
10 9.054,10 9.434,55
9 8.002,30 8.338,57
8 7.072,70 7.369,90
7 6.251,08 6.513,76
6 5.524,91 5.757,08
5 4.883,11 5.088,30
4 4.315,85 4.497,20
3 3.814,47 3.974,78
2 3.371,37 3.513,03
1 2.979,73 3.104,93

Contract agents

 

Function Group Grade of recruitment Basic salary in EUR Years of experience
required for the grade
IV 16 5.114,82 17 years or more
14 3.995,43 between 5 years and 17 years
13 3.531,26 less than 5 years
III 10 3.531,25 15 years or more
9 3.121,03 between 5 years and 15 years
8 2.758,47 less than 5 years
II 5 2.437,84 5 years or more
4 2.154,58 less than 5 years
I 1 2.074,40 no experience needed

Prie bazinės algos mokamos įvairios išmokos ir išskaičiuojami Tarnybos nuostatuose numatyti mokesčiai bei socialinio draudimo ir kitos įmokos. Bazinei algai nacionaliniai mokesčiai netaikomi.

Siekiant kompensuoti didesnę pragyvenimo kainą Helsinkyje, palyginti su Briuseliu, bazinė alga yra didinama tam tikru koeficientu, kuris yra paremtas pragyvenimo kaina Helsinkyje. Bazinės algos pirmiau pateiktose lentelėse yra nurodytos prieš taikant koregavimo koeficientą.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)