Darbuotojai

ECHA siūlo iš esmės dviejų skirtingų tipų darbo vietas – laikiniesiems darbuotojams ir sutartininkams.

Laikinieji darbuotojai

Laikinųjų darbuotojų darbo vietos pagal pareigų, su kuriomis jos susijusios, pobūdį ir svarbą skirstomos į dvi pareigų grupes.

  • Administratorių pareigų grupę (AD) sudaro dvylika lygių nuo AD 5 iki AD 16, atitinkančių techninių ir administracinių darbuotojų, patarėjų, lingvistų ir mokslo darbuotojų pareigas.
  • Padėjėjų pareigų grupę (AST) sudaro vienuolika lygių nuo AST 1 iki AST 11, atitinkančių vykdomųjų, techninių ir kanceliarijos darbuotojų pareigas.

Paprastai laikinojo darbuotojo sutartis sudaroma penkeriems metams su galimybe ją pratęsti tam tikram nustatytam laikotarpiui. Jei sutartis pratęsiama antrą kartą, ji jau sudaroma neribotam laikui.

Laikinųjų darbuotojų bandomojo laikotarpio trukmė – šeši mėnesiai.

Sutartininkai

Sutartininkų darbo vietos skirstomos į keturias grupes pagal pareigų ir atsakomybės pobūdį.

  • I pareigų grupė atitinka administracinio aptarnavimo užduotis.
  • II pareigų grupė atitinka sekretorių ir raštinės valdymo užduotis.
  • III pareigų grupė atitinka vykdomąsias, projektų ir apskaitos užduotis.
  • IV pareigų grupė atitinka administracines, patariamąsias, ir kalbines užduotis.

Ilgiausia sutartininkų darbo sutarties trukmė – treji metai su galimybe pratęsti tam tikram nustatytam laikotarpiui. Jei sutartis pratęsiama antrą kartą, ji jau sudaroma neribotam laikui.

Sutartininkams, kurie įdarbinami ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, nustatomas devynių mėnesių bandomasis laikotarpis.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)