Mida me pakume

ECHAga liitumisel töötate koos juhtivate ekspertidega, kes on pühendunud kemikaale käsitlevate ELi õigusaktide rakendamisele nii inimeste tervise ja keskkonna kui ka innovatsiooni ja konkurentsivõime hüvanguks.

Töö- ja lepingutingimused põhinevad Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjadel ning muude teenistujate teenistustingimustel. Pakutakse konkurentsivõimelist tasustamispaketti, mis hõlmab preemiaid ja hüvitisi.

  • Tervise- ja õnnetusjuhtumikindlustus
  • Pension ja töötuskindlustus
  • Majapidamistoetus
  • Ülalpeetavate laste hüvitis
  • Eelkooliealiste laste toetus
  • Koolikulude hüvitis
  • Kodumaalt lahkumise või välismaal elamise toetus

Palgad

Töötajate palgad sõltuvad iga ametikoha kategooriast ja palgaastmest. Igakuised põhipalgad on esitatud järgmistes tabelites.

Temporary Agents

 

Category Grade Basic salary in EUR
Step 1
Basic salary in EUR
Step 2
AD   12 11.590,57 12.077,61
AST 11 10.244,12 10.674,58
10 9.054,10 9.434,55
9 8.002,30 8.338,57
8 7.072,70 7.369,90
7 6.251,08 6.513,76
6 5.524,91 5.757,08
5 4.883,11 5.088,30
4 4.315,85 4.497,20
3 3.814,47 3.974,78
2 3.371,37 3.513,03
1 2.979,73 3.104,93

Contract agents

 

Function Group Grade of recruitment Basic salary in EUR Years of experience
required for the grade
IV 16 5.114,82 17 years or more
14 3.995,43 between 5 years and 17 years
13 3.531,26 less than 5 years
III 10 3.531,25 15 years or more
9 3.121,03 between 5 years and 15 years
8 2.758,47 less than 5 years
II 5 2.437,84 5 years or more
4 2.154,58 less than 5 years
I 1 2.074,40 no experience needed

Põhipalk sisaldab mitmesuguseid hüvitisi, samuti nii makse, sotsiaalkindlustust kui ka muid personalieeskirjades ettenähtud soodustusi. Põhipalka riiklikult ei maksustata.

Selleks et kajastada Helsingi kõrgemat elukallidust võrreldes Brüsseliga, on põhipalga arvutamiseks kasutatud koefitsienti, mille määramisel on aluseks võetud Helsingi elukallidus. Tabelites on esitatud põhipalga summad enne kohandamist.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)