Töötajad

ECHA pakub tööd peamiselt kahte tüüpi ametikohtadel – ajutistel ja lepingulistel.

Ajutised töötajad

Vastavalt ülesannete laadile ja tähtsusele on ajutiste töötajate ametikohad jaotatud kahte kategooriasse.

  • Administraatorite tegevusüksus (AD) koosneb 12 palgaastmest (AD 5-16) ning täidab tehnilisi, haldusalaseid, nõuandvaid, keelevaldkonna ja teaduslikke ülesandeid.
  • Assistentide tegevusüksus (AST) koosneb 11 palgaastmest (AST 1-11) ning täidab täitev-, tehnilisi või bürooülesandeid.

Üldiselt kehtib ajutise töötaja leping viis aastat tähtajalise pikendamisvõimalusega. Teistkordsel pikendamisel sõlmitakse tähtajatu tööleping.

Ajutise töötaja katseaeg on kuus kuud.

Lepingulised töötajad

Lepinguliste töötajate ametikohad on jaotatud nelja kategooriasse vastavalt tööülesannetele ja vastutusastmele.

  • Tegevusüksus I pakub haldusabiteenuseid.
  • Tegevusüksus II täidab sekretäri ja büroojuhi ülesandeid.
  • Tegevusüksus III täidab täitev-, dokumentide koostamise ja raamatupidamisülesandeid.
  • Tegevusüksus IV tegeleb haldusalaste, nõustamis- ja keelevaldkonnaga seotud ülesannetega.

Lepingulise töötaja tööleping kehtib maksimaalselt kolm aastat koos tähtajalise pikendamisvõimalusega. Teistkordsel pikendamisel sõlmitakse tähtajatu tööleping.

Enam kui üheks aastaks värvatud lepinguliste ametnike katseaeg on üheksa kuud.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)