Kuidas esitada ja ajakohastada klassifitseerimise ja märgistamise teadet

Te saate teadet elektrooniliselt esitada ainult ECHA veebilehel asuva REACH-IT portaali kaudu. Selleks peate esmalt REACH-IT portaalis registreeruma ja looma konto.

Teil võib olla juba konto, olete koostanud ühe või mitu teadet ning soovite nüüd teadet ajakohastada. Vastavalt CLP-määruse artiklile 41 peavad teavitajad ja registreerijad püüdma jõuda sama aine kohta andmikku tehtava kande suhtes kokkuleppele ning seetõttu on teadete ajakohastamine tavapärane tegevus.

Uue teate või teate ajakohastuse koostamiseks ja esitamiseks peate tegema järgmist:

 1. Looge REACH-IT portaalis konto
  Kui Teil juba on konto, ei ole teate esitamiseks uut kontot vaja luua. Kui olete unustanud oma REACH-ITi kasutajanime ja/või salasõna, saate abi saamiseks kasutada ECHA kontode kontaktandmete vormi.
 2. Looge teavitusrühm (valikuline)
  Teavitajad võivad moodustada tootjate ja/või importijate rühma ning teavitada kokkulepitud klassifikatsioonist ja märgistusest klassifitseerimis- ja märgistusandmikku. Selle etapi järgimine ei ole kohustuslik. Tootjate ja/või importijate rühma võib luua REACH-IT portaalis.
 3. Koostage klassifitseerimis- ja märgistusteade / teate ajakohastus
  Te võite kasutada andmebaasi IUCLID või veebitoimikut. Kui olete esitanud teate registreerimistoimiku osana, peate teate ajakohastamiseks esitama registreerimise ajakohastuse (REACH-määruse artikkel 22).

  Et saada lisateavet olemasolevate vahendite kohta ja valida sobivaim, klõpsake alltoodud linkidel.

   

  IUCLID
  Andmebaasi IUCLID saab sisestada kogu nõutava teabe ning luua klassifitseerimis- ja märgistusteate toimiku.
  • IUCLID võimaldab sisestada sama aine jaoks mitu koostist (nt lisanditest tingitud erinevuste tõttu) ning siduda iga koostise konkreetse klassifikatsiooni ja märgistusega. Iga teavitaja võib esitada ühe aine kohta ainult ühe teate. IUCLID on ainus vahend, mis võimaldab esitada ühe aine kohta mitu erinevat koostist.
  • IUCLID varasemate kasutajate jaoks võib sellel olla praktiline väärtus.
  • Samuti on sellel praktiline väärtus neile, kes soovivad aine REACH-kohaselt registreerida 2018. aasta registreerimistähtajaks.

   

  Veebitoimik
  Nõutava teabe võite sisestada käsitsi REACH-IT portaali.
  • Kui teatada on vaja ainult mõnest üksikust ainest ja te ei ole IUCLID kasutaja, võite kaaluda veebipõhist teatamist REACH-IT portaali kaudu.
  • See võimalus võib olla kasulik, kui olete väikeettevõtja (VKE), kui teade puudutab väikest arvu aineid ning eraldiseisvaid juriidilisi isikuid.
  • Veebipõhise teatamise vahendis saate nõustuda teise ettevõtte juba teatatud või registreeritud klassifikatsiooni ja märgistusega.
  NB! Kui teie CLP-registreerimise kohustused kattis rühmateade, saab teateid ajakohastada ainult importija/tootja, kes esitas teate teie nimel. Seepärast peate klassifitseerimisteate ajakohastamiseks võtma ühendust importijaga/tootjaga.
 4. Esitage klassifitseerimis- ja märgistusteade / teate ajakohastus
  • Pärast klassifitseerimis- ja märgistusteate IUCLID-faili loomist saate esitada selle ECHA-le REACH-ITi kaudu. Te saate toimiku enne ECHA-le esitamist üle vaadata, kasutades valideerimisabilist (menetlusnõuetele vastavuse kontroll). IUCLID pistikprogrammi saate alla laadida IUCLID veebilehel.
  • Kui kasutasite REACH-IT portaalis veebitoimikut, aitavad teid klassifitseerimis- ja märgistusteate esitamisel rakenduse abitekstid.

Avaliku klassifitseerimis- ja märgistusandmiku sisu ajakohastatakse seejärel pidevalt. Kõik uued teated ja olemasolevate teadete ajakohastused sisalduvad järgmises andmevärskenduses.

Oluline teave teate ajakohastamisel

Identifitseerimisnõuded

Esitatud taotluse edukaks ajakohastamiseks tuleb klassifitseerimis- ja märgistamisteade selgelt identifitseerida varasema eduka teatamise ajakohastusena ning see peab sisaldama järgmist kohustuslikku teavet:

 • ajakohastatava klassifitseerimis- ja märgistamisteate täpne viitenumber: viitenumbri vorming on 02-XXXXXXXXXX-CCXXXX;
 • ainele määratud EÜ-number või loetelunumber;
 • eelmise esitamise number (kehtib ainult IUCLIDis esitatud teadete korral);
 • ajakohastamise põhjus (nt klassifitseerimise ja märgistamise muudatus vastavalt artiklile 41).

Erinevatele vahenditele esitatavad nõuded

Klassifitseerimis- ja märgistusteate ajakohastamisel on nõutav:

 • IUCLID: märkida määratud viitenumber (teatamisnumber) jaotises 1.3. Toimiku päises peate täpsustama ka eelmise esitamise numbri, märgistama ajakohastamise ruudukese ja täpsustama ajakohastamise põhjuse.

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)