PPORD-tegevus

Kokkuvõte

Kui ainet kasutatakse toote- ja tehnoloogiaalaseks uurimis- ja arendustegevuseks (PPORD), võite registreerimiskohustusest vabastuse saamiseks esitada ECHA-le PPORD-teate.

Kõigepealt logige REACH-ITi sisse.

Koostage teade IUCLIDi viimase versiooni abil ja esitage see REACH-ITi kaudu.

Toimiku koostamine ja esitamine

  1. Lugege käsiraamatut „Kuidas koostada registreerimis- ja PPORD-toimikuid". 
  2. Koostage PPORD-teate toimik IUCLIDis.
  3. Kontrollige IUCLID valideerimistoe pistikprogrammiga, kas toimik on täielik ja vastab teatud eeskirjadele.
  4. Hinnake IUCLIDi tasude arvutamise pistikprogrammiga PPORD-teate toimiku tasu.
  5. Esitage PPORD-teate toimik REACH-ITi kaudu.

Üksikasjalikud juhised on REACH-ITi abiteabes.

ECHA kontrollib enne PPORD-teatele numbri määramist, kas toimik on terviklik ja nõutud registreerimistasu makstud.

Toimiku koostamine ja esitamine PPORD-erandi pikenduse taotlemiseks

PPORD-erandi pikendamise taotlus tuleb koostada IUCLIDis olemasoleva teate omaalgatusliku ajakohastusena ja esitada seejärel REACH-ITi kaudu.

NB! Esitage pikendamistaotlus vähemalt 4 kuud enne registreerimiskohustusest vabastuse kehtivusaja lõppemist ja makske tasu 30 päeva jooksul, et tagada taotluse läbivaatamine ECHA-s enne vabastuse lõppemist.

Koostage toimik IUCLIDis, nagu on kirjeldatud käsiraamatus „Kuidas koostada registreerimis- ja PPORD-toimikuid".

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)