Autoriseeritud kasutusalade kohta allkasutaja teate esitamine

Allkasutajad, kes kasutavad autoriseerimisloetelu (XIV lisa) ainet vastavalt autoriseeringule, mis anti taotlejale tarneahelas ülalpool, peavad teatama ECHA-le oma kasutusala. 

Aine kasutamine peab toimuma kooskõlas autoriseeringu tingimustega, mida tarnija peab kirjeldama ohutuskaardil.

Kuidas leida, kas XIV lisa aine kasutusala on autoriseeritud?

Autoriseeringu number on tarnija esitatud ohutuskaardil. See on ka aine või segu märgistusel. Numbri vorming on „REACH/x/x/x“. Kui te autoriseeringu numbrit ei leia, pöörduge tarnija poole.

Tähtaeg ja esitatav teave

Peate esitama teabe ECHA-le kolme kuu jooksul alates sellest, kui aine teile esmakordselt tarniti. See kohustus hakkab kehtima alates autoriseeringu otsuse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas. 

Esitatav teave

  • Ettevõtte identifitseerimisandmed 
  • Autoriseeringu number 
  • Kontaktteave 

Võite esitada ka tüüpilise aastakoguse teabe ja ainet kasutavate töötajate arvu. Võite esitada ka lühikese lisakirjelduse kasutusala ja võimalikus asendustegevuses osalemise kohta.

Teate esitamine

Teate esitamiseks peab teil olema aktiivne REACH-ITi kasutajakonto (vt allpool etapid 1 ja 2). REACH-ITi lingid on sellel veebilehel paremal.

  • Looge REACH-ITi kasutajakonto (see etapp jääb vahele, kui ettevõttel on REACH-ITi kasutajakonto juba olemas).
  • Logige sisse REACH-ITi kontole ja valige menüüst „Autoriseeritud kasutusalade kohta allkasutaja teate esitamine“.
  • Järgige esitamise veebiviisardit.

Allpool jaotises „SEOTUD“ on õppevideo link.

 

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)