Registreerimine

Ettevõtetel on kohustus koguda teavet nende ainete omaduste ja kasutusalade kohta, mida nad toodavad või impordivad koguses üle ühe tonni aastas. Samuti peavad nad hindama ainete ohte ja võimalikke riske.

Kogutud teave edastatakse ECHA-le registreerimistoimikus, mis sisaldab aine ohtude teavet ning, kui asjakohane, aine kasutusriskide teavet, samuti riskiohjamismeetmete teavet.

Registreerimiskohustus kehtib eraldi, segudes ja teatud juhtudel ka toodetes esinevatele ainetele. REACH-määruse nõuetest on osaliselt või täielikult vabastatud kemikaalid, mis on reguleeritud muude õigusaktidega, nt ravimid või radioaktiivsed ained.

Registreerimisel kehtib põhimõte „üks aine, üks registreering“. See tähendab, et sama aine tootjad ja importijad on kohustatud esitama ühise registreerimistoimiku. Esitatav analüüsi- ja spektraalanalüüsi teave peab olema ühtne ja piisav aine identifitseerimiseks.

Enamasti on aine registreerimine tasuline.

 

Ained, mida peab registreerima
 
Potentsiaalsed aine tootjad ja importijad peavad enne ainet tootmist või importimist esitama ECHA-le päringu ning seejärel aine registreerima.
 
Kõik ained, millest on teatatud ohtlike ainete direktiivi alusel (teatatud ained), loetakse REACH-registreerituks ning ECHA on andnud kõikidele sellistele teadetele registreerimisnumbrid. Teate esitajad saavad küsida ECHA-lt registreerimisnumbri.

 

Kes peavad aine registreerima?

Peate aine registreerima, kui olete:

  • eraldi või segus esineva aine tootja või importija ELis;
  • toodetes sisalduvate ainete nõuete juhendis loetletud kriteeriumidele vastava aine tootja või importija ELis;
  • ELi asutatud ainuesindaja, kelle väljaspool ELi asuv tootja, segu tootja või toote valmistaja on määranud täitma importija registreerimiskohustust.

 

 

Seotud lingid

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)