Andmejagamisvaidlused

Kaasregistreerijad peavad tegema kõik, et teabe jagamise kulude kindlaksmääramine oleks õiglane, läbipaistev ja mittediskrimineeriv.

Kui kokkuleppele ei jõuta, saab potentsiaalne registreerija viimase võimalusena esitada ECHA-le vaidlusmenetluse avalduse. Andmete jagamise vaidlusmenetlus on tasuta ja selle saab teha ilma õigusabita.

Kui potentsiaalne registreerija esitab vaidlusmenetluse avalduse, peab ta dokumentaalselt tõendama, et läbirääkijad on üritanud jõuda kokkuleppele.

Et oleks tagatud võrdne kohtlemine ja õigus olla ära kuulatud, küsib ECHA ka teiselt poolelt dokumentaalseid tõendeid.

ECHA hindab poolte tegevust andmete ja kulude jagamise kokkuleppele jõudmisel. Hindamise aluseks on ainult läbirääkimised, st poolte kogu dokumenteeritud suhtlus.

Pärast hindamist teeb ECHA otsuse, lubades potentsiaalsel registreerijal nõutud andmeid kasutada või nõudes pooltelt läbirääkimiste jätkamist. ECHA mittekonfidentsiaalsed otsused vaidluste kohta avaldatakse veebis.

Andmejagamisvaidluste otsuste kohta saab esitada apellatsiooninõukogule kolme kuu jooksul kaebuse.

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)