Andmete jagamine

Registreerijad peavad tegema kõik endast oleneva, et jagada aine olemuslike omaduste andmeid õiglaselt, läbipaistvalt ja mittediskrimineerivalt. Eriti kehtib see loomkatsete kohta selgroogsetega. Nii vähendavad registreerijad registreerimiskulusid ja väldivad tarbetuid kaitseid, eelkõige loomkatseid selgroogsetega. Kui pooled ei saavuta kokkulepet, aitab viimase võimalusena andmejagamisvaidlusi lahendada ECHA.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)