PPORD-erandid

REACH-määruse kohaselt ei ole tarvis registreerida aineid, mida käideldakse koguses alla 1 tonni aastas.

Uuenduslikkuse edendamiseks on autoriseerimisest ja piirangutest vabastatud ka ained, mida kasutatakse alla 1 tonni aastas teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses.

Ained, mida kasutatakse toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja arendustegevuses (PPORD) üle 1 tonni aastas, saab samuti 5 aastaks registreerimiskohustusest vabastada. Selleks tuleb ECHA-le esitada PPORD-teade.

Teatesse peab ettevõte märkima järgmised andmed:

  • aine identifitseerimisandmed;
  • aine klassifikatsioon;
  • PPORD-programmi teave;
  • 5-aastase PPORD-erandi jooksul toota või importida kavatsetav ainekogus.

ECHA hindab PPORD-teadet ja võib kohaldada erandile tingimusi. Aine tootja või importija peab kehtestatud tingimused täitma ning teatama need PPORD-klientidele.

Kui PPORD-ainele kohaldatakse piiranguid või autoriseerimist, selgitatakse nende otsustes, kuidas neid kohaldatakse PPORD-tegevuse suhtes. Samuti määratakse nendega aine suurim kogus, millele PPORD-erand kehtib.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)