Registration Dossier

Data platform availability banner - registered substances factsheets

Please be aware that this old REACH registration data factsheet is no longer maintained; it remains frozen as of 19th May 2023.

The new ECHA CHEM database has been released by ECHA, and it now contains all REACH registration data. There are more details on the transition of ECHA's published data to ECHA CHEM here.

Diss Factsheets

Administrative data

Description of key information

Key value for chemical safety assessment

Skin irritation / corrosion

Endpoint conclusion
Endpoint conclusion:
no adverse effect observed (not irritating)

Eye irritation

Endpoint conclusion
Endpoint conclusion:
no adverse effect observed (not irritating)

Additional information

Na podstawie przeprowadzonego badania i według Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171 poz. 1666) można stwierdzić,żeZn (II) IDHA nie drażni skóry królików

W ramach umowy nr 45/PP/08 z ADOB Przedsiębiorstwem Produkcyjno- Consultingowym Sp. z o.o. Sp.k. w Poznaniu, wykonano badanie ostrego drażnienia / uszkodzenia oka na królikach dla Zn (II) IDHA. Badanie oznaczono kodem OS-18/08. Podstawę metodyczną badania stanowiły Wytyczna OECD Do Badań Substancji Chemicznych nr 405 [1] / Metoda B.5 [2] i SPR/T/23. Badanie przeprowadzono zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP-OECD- 1997). Badanie wykonano na królikach białych rasy nowozelandzkiej. Badany materiał podano jednorazowo w ilości 0,100 g (co stanowiło objętość 0,1 ml) trzem królikom do worka spojówkowego jednego oka. Po 1, 24, 48, 72 godzinach oraz po 7 dniach od podania badanego materiału oceniano stan rogówki, tęczówki i spojówki oka. Po podaniu badanego materiału, w trakcie odczytów obserwowano zmiany w tęczówce i spojówce oka królików. Na podstawie przeprowadzonego badania i według Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666) mozna stwierdzić, ze Zn (II) IDHA nie drażni oczu królików.

Justification for classification or non-classification