Registration Dossier

Diss Factsheets

Administrative data

Description of key information

Key value for chemical safety assessment

Skin irritation / corrosion

Endpoint conclusion
Endpoint conclusion:
no adverse effect observed (not irritating)

Eye irritation

Endpoint conclusion
Endpoint conclusion:
no adverse effect observed (not irritating)

Additional information

Na podstawie przeprowadzonego badania i według Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171 poz. 1666) można stwierdzić,żeZn (II) IDHA nie drażni skóry królików

W ramach umowy nr 45/PP/08 z ADOB Przedsiębiorstwem Produkcyjno- Consultingowym Sp. z o.o. Sp.k. w Poznaniu, wykonano badanie ostrego drażnienia / uszkodzenia oka na królikach dla Zn (II) IDHA. Badanie oznaczono kodem OS-18/08. Podstawę metodyczną badania stanowiły Wytyczna OECD Do Badań Substancji Chemicznych nr 405 [1] / Metoda B.5 [2] i SPR/T/23. Badanie przeprowadzono zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP-OECD- 1997). Badanie wykonano na królikach białych rasy nowozelandzkiej. Badany materiał podano jednorazowo w ilości 0,100 g (co stanowiło objętość 0,1 ml) trzem królikom do worka spojówkowego jednego oka. Po 1, 24, 48, 72 godzinach oraz po 7 dniach od podania badanego materiału oceniano stan rogówki, tęczówki i spojówki oka. Po podaniu badanego materiału, w trakcie odczytów obserwowano zmiany w tęczówce i spojówce oka królików. Na podstawie przeprowadzonego badania i według Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666) mozna stwierdzić, ze Zn (II) IDHA nie drażni oczu królików.

Justification for classification or non-classification