Registration Dossier

Diss Factsheets

Ecotoxicological information

Toxicity to soil microorganisms

Currently viewing:

Administrative data

Link to relevant study record(s)

Description of key information

Key value for chemical safety assessment

Short-term EC50 for soil microorganisms:
5 000 mg/kg soil dw
Long-term EC10 or NOEC for soil microorganisms:
5 000 mg/kg soil dw

Additional information

Węgiel

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że:

      EC50(effect concentration) - stężenie badanego materiału w glebie powodujące 50% inhibicji przemian węgla do dwutlenku węgla po 28 dniach jest większe niż 5000 mg/kg gleby.

      EC25- stężenie badanego materiału w glebie powodujące 25% inhibicji przemian węgla do dwutlenku węgla po 28 dniach jest większe niż 5000 mg/kg gleby.

      EC10- stężenie badanego materiału w glebie powodujące 10% inhibicji przemian węgla do dwutlenku węgla po 28 dniach jest większe niż 5000 mg/kg gleby.

Azot

· EC50 (effect concentration) - stężenie badanego materiału w glebie powodujące 50% inhibicji przemian azotu do azotanów po 28 dniach jest większe niż 5000 mg/kg gleby.

· EC25 - stężenie badanego materiału w glebie powodujące 25% inhibicji przemian azotu do azotanów po 28 dniach jest większe niż 5000 mg/kg gleby.

· EC10 - stężenie badanego materiału w glebie powodujące 10% inhibicji przemian azotu do azotanów po 28 dniach jest większe niż 5000 mg/kg gleby. EC50 (effect concentration) - stęźenie badanego materiału w glebie powodujące 50% inhibicji przemian węgla do dwutlenku węgla po 28 dniach jest większe niź 5000 mg/kg gleby.

· EC25 - stężenie badanego materiału w glebie powodujące 25% inhibicji przemian węgla do dwutlenku węgla po 28 dniach jest większe niż 5000 mg/kg gleby. · EC10 - stężenie badanego materiału w glebie powodujące 10% inhibicji przemian węgla do dwutlenku węgla po 28 dniach jest większe niż 5000 mg/kg gleby.