Registration Dossier

Diss Factsheets

Ecotoxicological information

Toxicity to aquatic algae and cyanobacteria

Currently viewing:

Administrative data

Link to relevant study record(s)

Description of key information


Wyniki badania hamowania wzrostu glonówPseudokirchneriella subcapitatadla preparatu
ZN(II) IDHAprzedstawiono w tabelach 4-5 oraz 7-12 i na wykresach 1-14. W przeprowadzonym
badaniu uzyskano następujące wyniki:
- przyrost biomasy w kontroli w czasie 72 h był 149 - krotny,
(kryterium – przyrost co najmniej 16 – krotny w czasie 72 h)
- współczynnik wariancji dlaśredniego specyficznego tempa wzrostu podczas całego
okresu trwania testu (t0-t72) wyniósł: 1,6 % (kryterium – nie może przekraczać7 %),
średni współczynnik wariancji dla „etapu-po-etapie”średniej specyficznej szybkości
wzrostu w kulturach kontrolnych wynosił 26,5 % (kryterium – nie może przekraczać35
%).

Key value for chemical safety assessment

Additional information