Registration Dossier

Data platform availability banner - registered substances factsheets

Please be aware that this old REACH registration data factsheet is no longer maintained; it remains frozen as of 19th May 2023.

The new ECHA CHEM database has been released by ECHA, and it now contains all REACH registration data. There are more details on the transition of ECHA's published data to ECHA CHEM here.

Diss Factsheets

Administrative data

Link to relevant study record(s)

Description of key information

Key value for chemical safety assessment

Bioaccumulation potential:
no bioaccumulation potential

Additional information

PL: Podobnie jak dla FeIDHA odstąpiono od wykonania badań. Chelaty IDHA należą do związków łatwo biodegradowalnych. Wszystkie dotychczas przeprowadzone badania toksykologiczne nie wykazały ujemnych skutków działania na organizmy żywe. W środowisku zastosowania FeIDHA a przez analogię również ZnIDHA ulega w bardzo krótkim czasie rozkładowi do związków prostych nie szkodliwych dla środowiska i organizmów żywych.