Registration Dossier

Diss Factsheets

Physical & Chemical properties

Melting point / freezing point

Currently viewing:

Administrative data

Link to relevant study record(s)

Description of key information

W wyniku ogrzewania chelatu Zn(II) IDHA następuje (obserwowane wizualnie) częściowe topnienie z rozkładem, począwszy od temperatury ok. 393 K.

Key value for chemical safety assessment

Melting / freezing point at 101 325 Pa:
393 K

Additional information