Registration Dossier

Data platform availability banner - registered substances factsheets

Please be aware that this old REACH registration data factsheet is no longer maintained; it remains frozen as of 19th May 2023.

The new ECHA CHEM database has been released by ECHA, and it now contains all REACH registration data. There are more details on the transition of ECHA's published data to ECHA CHEM here.

Diss Factsheets

Ecotoxicological information

Toxicity to terrestrial plants

Currently viewing:

Administrative data

Link to relevant study record(s)

Description of key information

Key value for chemical safety assessment

Additional information

PL: Poponuje sie zrezygnować z badań gdyż szereg badań przeprowadzonych dla chelatu żelaza FeIDHA nie wykazały negatywnych oddziaływań na rozwój roślin w żadnym z zastosowanych środowisk uprawy. Przez analogię brak ujemnego działania wykazuje również chelat cynku ZnIDHA. Potwierdza to doświadczenie, w którym porównywano skuteczność działania chelatów mikroelementowych IDHA również cynku ZnIDHA. Otrzymane wyniki jasno wskazują, że chelaty IDHA stanowią istotne źródło mikroelementów, a rośliny po ich zastosowaniu są zdrowe, prawidłowo odżywione bez jakichkolwiek skutków negatywnych oddziaływań.