Registration Dossier

Diss Factsheets

Ecotoxicological information

Toxicity to terrestrial plants

Currently viewing:

Administrative data

Link to relevant study record(s)

Description of key information

Key value for chemical safety assessment

Additional information

PL: Poponuje sie zrezygnować z badań gdyż szereg badań przeprowadzonych dla chelatu żelaza FeIDHA nie wykazały negatywnych oddziaływań na rozwój roślin w żadnym z zastosowanych środowisk uprawy. Przez analogię brak ujemnego działania wykazuje również chelat cynku ZnIDHA. Potwierdza to doświadczenie, w którym porównywano skuteczność działania chelatów mikroelementowych IDHA również cynku ZnIDHA. Otrzymane wyniki jasno wskazują, że chelaty IDHA stanowią istotne źródło mikroelementów, a rośliny po ich zastosowaniu są zdrowe, prawidłowo odżywione bez jakichkolwiek skutków negatywnych oddziaływań.