Registration Dossier

Data platform availability banner - registered substances factsheets

Please be aware that this old REACH registration data factsheet is no longer maintained; it remains frozen as of 19th May 2023.

The new ECHA CHEM database has been released by ECHA, and it now contains all REACH registration data. There are more details on the transition of ECHA's published data to ECHA CHEM here.

Diss Factsheets

Ecotoxicological information

Short-term toxicity to aquatic invertebrates

Currently viewing:

Administrative data

Link to relevant study record(s)

Description of key information

Wyniki badania ostrego unieruchamiania rozwielitki przez preparat Zn(II) IDHA wyniosło 3.16 mg/L.

Key value for chemical safety assessment

Additional information

Badanie unieruchamiania rozwielitki przez preparat Zn(II) IDHA przeprowadzono jako limit test w jednym stężeniu 100 mg/l. Doświadczenie było przeprowadzone w układzie semistatycznym. Wyniki badania ostrego unieruchamiania rozwielitki przez preparat Zn(II) IDHA wyniosło 3.16 mg/L Przeprowadzono oznaczenia chemiczne zawartości Zn(II) IDHA. Zawartość badanego materiału w kontroli i w badanym stężeniu została oznaczona na początku doświadczenia i po 24 h (t0 i t24). W próbce pobranej do analizy na początku doświadczenia (to) stwierdzono zawartość substancji aktywnej badanego materiału na poziomie 82,2% wartości nominalnych, co świadczy o prawidłowym przygotowaniu badanego roztworu. Analiza chemiczna roztworu po 24 h nie wykazała zawartości badanego materiału, co świadczy o braku stabilności w wodzie w warunkach doświadczenia. Wartości ECx podano na podstawie średniego stężenia badanego materiału. Średnie stężenie powodujące 50% immobilizacji rozwielitek (EC50) po 24 h wynosi powyżej 3,16 mg/l.

Wartość EC0 po 24 h znajduje się powyżej lub jest równa 3,16 mg/l,

EC100 po 24 h wynosi powyżej 3,16 mg/l. Średnie stężenie powodujące 50% immobilizacji rozwielitek (EC50) po 48 h wynosi powyżej 3,16 mg/l. Wartość EC0 po 48 h znajduje się powyżej lub jest równa 3,16 mg/l, EC100 po 48 h wynosi powyżej 3,16 mg/l.