Registration Dossier

Data platform availability banner - registered substances factsheets

Please be aware that this old REACH registration data factsheet is no longer maintained; it remains frozen as of 19th May 2023.

The new ECHA CHEM database has been released by ECHA, and it now contains all REACH registration data. There are more details on the transition of ECHA's published data to ECHA CHEM here.

Diss Factsheets

Toxicological information

Acute Toxicity: dermal

Currently viewing:

Administrative data

Endpoint:
acute toxicity: dermal
Type of information:
experimental study
Adequacy of study:
key study
Study period:
2008
Reliability:
1 (reliable without restriction)

Data source

Reference
Reference Type:
study report
Title:
Unnamed
Year:
2008
Report date:
2008

Materials and methods

Test guideline
Qualifier:
according to guideline
Guideline:
other: wg. Wytycznej OECD nr 404 / Metody B.4.
Deviations:
yes
Remarks:
: W trakcie badania wilgotność względna powietrza kilkakrotnie przekroczyła wartość 70 %. Nie miało to wpływu na przebieg i wyniki badania. Nie stwierdzono innych odchyleń od wytycznej / metody.
GLP compliance:
yes (incl. QA statement)
Remarks:
G-024
Test type:
standard acute method

Test material

Constituent 1
Chemical structure
Reference substance name:
disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]zincate(2-)
Cas Number:
666748-59-0
Molecular formula:
C8H7NNa2O8Zn
IUPAC Name:
disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]zincate(2-)
Constituent 2
Reference substance name:
Zinc (II) chelate of sodium salt 1,2 dicarboxyethyl D,L aspartic acid
IUPAC Name:
Zinc (II) chelate of sodium salt 1,2 dicarboxyethyl D,L aspartic acid
Details on test material:
Dostarczony przez Zleceniodawcę materiał do badań – chelat cynku (II) – Zn (II)
IDHA – to bezwonne, białe mikrogranulki; data produkcji: 14.09.2006; nr serii: 906/P/Zn;
data waŜności: 14.09.2009; warunki przechowywania: szczelnie zamknięte , w temp. -10
ºC do + 30 ºC.
W/w substancja chemiczna stosowana będzie jako nawóz nieorganiczny do
uzupełniania niedoborów cynku w glebie, do dolistnego dokarmiania roślin oraz jako
komponent do produkcji nawozów wieloskładnikowych. .
Według dostarczonego przez Zleceniodawcę Świadectwa Kontroli Jakości nr ZN-
006/906/P z dnia 19.09.2006 r badany materiał zawierał: Zn
+2
w ilości 10,23 % [m/m]
oraz N-NO3 w ilości 4,30 % [m/m].
Dostarczone Świadectwo Kontroli Jakości stanowi Załącznik 4 do sprawozdania.
Materiał do badań pobrano z Centralnego Punktu Przyjmowania, Rozdziału,
Przechowywania i Archiwizowania Materiału Do Badań (BA) w dniu 14.07.2008.
[SPR/T/2].
Dane dotyczące identyfikacji, czystości i trwałości badanego materiału są w
zakresie odpowiedzialności Zleceniodawcy.

Test animals

Species:
rabbit
Strain:
New Zealand White
Sex:
male
Details on test animals or test system and environmental conditions:

Zwierzęta.

W doświadczeniu użyto trzech królików białych rasy nowozelandzkiej pochodzących z Instytutu Zootechniki w Balicach. Króliki przeszły minimum 5-dniowy okres kwarantanny, w czasie którego były pod stałą obserwacją [SPR/T/6]. W dniu przyjęcia zwierząt do kwarantanny wykonano ogólne badanie lekarsko-weterynaryjne, a przed wprowadzeniem do doświadczenia u zwierząt wykonano szczegółowe badanie lekarsko-weterynaryjne [SPR/T/46]. Do doświadczenia wprowadzono zwierzęta nie wykazujące żadnych objawów klinicznych. Wszystkie zwierzęta były indywidualnie oznaczone [SPR/T/7]. W doświadczeniu użyto trzech samców w wieku: królik nr 1 – 9 miesięcy, królik nr 2 – 7 miesięcy i królik nr 3 – 11 miesięcy.

Warunki przetrzymywania zwierząt.

W okresie kwarantanny i doświadczenia zwierzęta przebywały w klimatyzowanym
pomieszczeniu o następujących parametrach:
- temperatura powietrza 20 – 22 °C
- wilgotność względna powietrza 50 – 90 %
- oświetlenie sztuczne, jarzeniowe; cykl oświetlenia: 12 godzin jasno - 12 godzin ciemno [SPR/T/9]. Zwierzęta przetrzymywano pojedynczo w metalowych klatkach, o wymiarach (długość x szerokość x wysokość): 60×35×40 cm. Każda klatka wyposażona była w wywieszkę zawierającą: numer protokołu badania, datę założenia i zakończenia doświadczenia, płeć i numer zwierzęcia [SPR/T/22].

Pasza i woda.

Zwierzętom podawano bez ograniczeń granulowaną standardową paszę laboratoryjną „LSK”, produkowaną przez Wytwórnię Koncentratów i Mieszanek Paszowych AGROPOL z Motycza oraz wodę wodociągową [SPR/T/15].

Administration / exposure

Type of coverage:
other: na płatki gazy
Vehicle:
other: Badany materiał, po roztarciu na proszek, naniesiono w ilości 0,5 g na kilkuwarstwowy płatek gazy o wymiarach 2,5 × 2,5 cm, zwilżono kilkoma kroplami wody.
Details on dermal exposure:

Badany materiał, po roztarciu na proszek, naniesiono w ilości 0,5 g na
kilkuwarstwowy płatek gazy o wymiarach 2,5 × 2,5 cm, zwilżono kilkoma kroplami wody.
Następnie płatek gazy nałożono na skórę jednego królika (królik nr 1). Narażana
powierzchnia skóry królika wynosiła ok. 6 cm2 Gazę osłonięto folią PCW i przytwierdzono do skóry przylepcem. Tułów królika owinięto warstwą ligniny oraz zabezpieczono elastyczną opaską i przylepcem. Po 4-godzinnym okresie narażania, przylepiec i płatek gazy zdjęto, a pozostałość badanego materiału usunięto ze skóry przy pomocy wody. Po ocenie narażanej skóry, w celu potwierdzenia wyników badania na jednym zwierzęciu, badany materiał nałożono na skórę kolejnych dwóch królików (królik nr 2 i nr 3) na okres 4 godzin. Sposób postępowania był taki sam, jak przy nakładaniu badanego materiału na skórę królika nr 1 [SPR/T/22].
Duration of exposure:
4 godziny
Doses:
0,5 g
No. of animals per sex per dose:
3 króliki - samce - po 0,5 g
Control animals:
yes

Results and discussion

Effect levels
Sex:
male/female
Dose descriptor:
LD50
Effect level:
> 2 000 mg/kg bw
Mortality:
Nie stwierdzono w czasie 14 dniowego testu.
Clinical signs:
other: W trakcie odczytu po 1 godzinie od zakończenia narażania, na skórze w miejscu nałożenia badanego materiału, u królika nr 2 stwierdzono bardzo słaby (ledwo dostrzegalny) rumień. U pozostałych królików zmian patologicznych na skórze ni
Gross pathology:
W trakcie badań makroskopowych u zwierząt nie stwierdzono zmian
patologicznych.

Applicant's summary and conclusion

Interpretation of results:
practically nontoxic
Remarks:
Migrated information Zn (II) IDHA nie drażni skóry królików. Criteria used for interpretation of results: OECD GHS
Executive summary:

Na podstawie przeprowadzonego badania i według Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171 poz. 1666) można stwierdzić, że Zn (II) IDHA nie drażni skóry królików.