Registration Dossier

Diss Factsheets

Administrative data

Link to relevant study record(s)

Description of key information


Wynik : Nie posiada właściwości utleniających wg kryterium metody A.17.

Key value for chemical safety assessment

Oxidising properties:
no

Additional information

Oznaczanie właściwości utleniających Chelatu Zn (II) IDHA wykonywane jest według procedury SPR/BC-FC/03/b „Oznaczanie właściwości utleniających substancji/preparatów chemicznych stałych.” Metoda badania zgodna z metodą A.17 Właściwości utleniające (substancje/preparaty chemiczne stałe), opublikowana w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych. (Dziennik Ustaw nr 232, pozycja 2343 z dnia 31 grudnia 2003 r.).

Justification for classification or non-classification

Nie posiada właściwości utleniających wg kryterium metody A.17.