Registration Dossier

Data platform availability banner - registered substances factsheets

Please be aware that this old REACH registration data factsheet is no longer maintained; it remains frozen as of 19th May 2023.

The new ECHA CHEM database has been released by ECHA, and it now contains all REACH registration data. There are more details on the transition of ECHA's published data to ECHA CHEM here.

Diss Factsheets

Administrative data

Link to relevant study record(s)

Description of key information


Wynik : Nie posiada właściwości utleniających wg kryterium metody A.17.

Key value for chemical safety assessment

Oxidising properties:
no

Additional information

Oznaczanie właściwości utleniających Chelatu Zn (II) IDHA wykonywane jest według procedury SPR/BC-FC/03/b „Oznaczanie właściwości utleniających substancji/preparatów chemicznych stałych.” Metoda badania zgodna z metodą A.17 Właściwości utleniające (substancje/preparaty chemiczne stałe), opublikowana w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych. (Dziennik Ustaw nr 232, pozycja 2343 z dnia 31 grudnia 2003 r.).

Justification for classification or non-classification

Nie posiada właściwości utleniających wg kryterium metody A.17.