Registration Dossier

Data platform availability banner - registered substances factsheets

Please be aware that this old REACH registration data factsheet is no longer maintained; it remains frozen as of 19th May 2023.

The new ECHA CHEM database has been released by ECHA, and it now contains all REACH registration data. There are more details on the transition of ECHA's published data to ECHA CHEM here.

Diss Factsheets

Administrative data

Endpoint:
skin sensitisation: in vivo (non-LLNA)
Type of information:
experimental study
Adequacy of study:
key study
Study period:
2008
Reliability:
1 (reliable without restriction)

Data source

Reference
Reference Type:
study report
Title:
Unnamed
Year:
2008
Report date:
2008

Materials and methods

Test guidelineopen allclose all
Qualifier:
according to guideline
Guideline:
OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
Qualifier:
according to guideline
Guideline:
EU Method B.6 (Skin Sensitisation)
Qualifier:
according to guideline
Guideline:
other: SPR/T/24
GLP compliance:
yes (incl. QA statement)
Remarks:
G-024
Type of study:
guinea pig maximisation test

Test material

Constituent 1
Chemical structure
Reference substance name:
disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]zincate(2-)
Cas Number:
666748-59-0
Molecular formula:
C8H7NNa2O8Zn
IUPAC Name:
disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]zincate(2-)
Constituent 2
Reference substance name:
Zinc (II) chelate of sodium salt 1,2 dicarboxyethyl D,L aspartic acid
IUPAC Name:
Zinc (II) chelate of sodium salt 1,2 dicarboxyethyl D,L aspartic acid
Details on test material:
Dostarczony przez Zleceniodawce materiał do badan – chelat cynku (II) – Zn (II) IDHA –
to bezwonne, białe mikrogranulki; data produkcji: 14.09.2006; nr serii: 906/P/Zn; data wa>nosci:
14.09.2009; warunki przechowywania: szczelnie zamkniete , w temp. od -10 ºC do + 30 ºC.
W/w substancja chemiczna stosowana bedzie jako nawóz nieorganiczny do
uzupełniania niedoborów cynku w glebie, do dolistnego dokarmiania roslin oraz jako komponent
do produkcji nawozów wieloskładnikowych.
Według dostarczonego przez Zleceniodawce Swiadectwa Kontroli Jakosci nr ZN-
006/906/P z dnia 19.09.2006 r. badany materiał zawierał: Zn+2 w ilosci 10,23 % [m/m] oraz NNO3
w ilosci 4,30 % [m/m].
Dostarczone Swiadectwo Kontroli Jakosci stanowi Załacznik 4 do sprawozdania.
Materiał do badan pobrano z Centralnego Punktu Przyjmowania, Rozdziału,
Przechowywania i Archiwizowania Materiału Do Badan (BA) w dniu 14.07.2008. [SPR/T/2].
Dane dotyczace identyfikacji, czystosci i trwałosci badanego materiału sa w zakresie
odpowiedzialnosci Zleceniodawcy.

In vivo test system

Test animals

Species:
guinea pig
Strain:
Dunkin-Hartley
Sex:
male/female
Details on test animals and environmental conditions:
W doswiadczeniu wstepnym i głównym uŻyto samców i samic swinek morskich Dankin
Hartley, pochodzacych z Hodowli Zwierzat Laboratoryjnych w Ilkowicach, utrzymanej w typie
konwencjonalnym.

Zwierzeta przeszły 5-dniowa kwarantanne, w czasie której były codziennie obserwowane
[SPR/T/6]. W dniu przyjecia zwierzat do kwarantanny wykonano ogólne badanie lekarsko -
weterynaryjne, a przed wprowadzeniem do doswiadczenia u zwierzat wykonano szczegółowe
badanie lekarsko-weterynaryjne [SPR/T/46]. Do doswiadczenia wprowadzono zwierzeta nie
wykazujace żadnych objawów klinicznych.
Wszystkie zwierzeta były indywidualnie oznaczone [SPR/T/7].
W doswiadczeniu wstepnym użyto dwóch samców o sredniej masie ciała 596,5 g oraz
dwie samice o sredniej masie ciała 465 g. Zwierzeta w badaniu wstepnym były w wieku ok. 3
miesiecy. W doswiadczeniu własciwym użyto 3 samców w wieku ok. 3,5 miesiaca i sredniej
masie ciała 573 g oraz 19 samic w wieku ok. 3,5 miesiaca i sredniej masie ciała 489,5 g.

Study design: in vivo (non-LLNA)

Inductionopen allclose all
Route:
intradermal
Vehicle:
water
Concentration / amount:
Dla ustalenia steżenia do I etapu indukowania uczulenia - wstrzykniecia sródskórne, u
dwóch swinek morskich wygolono siersc w okolicy przedniej czesci grzbietu na powierzchni ok.
4,5 x 6 cm i wykonano wstrzykniecia sródskórne po 0,1 ml roztworu wodnego badanego
materiału. Testowano nastepujace ste>enia: 0,5%; 1%; 2%; 4% oraz 8%. Obserwacji odczynów
skórnych dokonano po 24, 48, 72, 96 i 120 godzinach od wstrzykniec. Wyniki obserwacji
zamieszczono w tabelach 1 - 2.
Do doswiadczenia głównego wybrano ste>enie 4%, dajace łagodne do umiarkowanego
działanie na skóre.
Challengeopen allclose all
Route:
intradermal
Vehicle:
water
Concentration / amount:
Dla ustalenia steżenia do I etapu indukowania uczulenia - wstrzykniecia sródskórne, u
dwóch swinek morskich wygolono siersc w okolicy przedniej czesci grzbietu na powierzchni ok.
4,5 x 6 cm i wykonano wstrzykniecia sródskórne po 0,1 ml roztworu wodnego badanego
materiału. Testowano nastepujace ste>enia: 0,5%; 1%; 2%; 4% oraz 8%. Obserwacji odczynów
skórnych dokonano po 24, 48, 72, 96 i 120 godzinach od wstrzykniec. Wyniki obserwacji
zamieszczono w tabelach 1 - 2.
Do doswiadczenia głównego wybrano ste>enie 4%, dajace łagodne do umiarkowanego
działanie na skóre.
Positive control substance(s):
yes

Study design: in vivo (LLNA)

No. of animals per dose:
2 samcom i 14 samicom grupy nara>anej, w przygotowanym miejscu skóry, dokonano
trzech par wstrzykniec sródskórnych po 0,1 ml tak, by jedno wstrzykniecie z każdej pary było
zlokalizowane po każdej stronie linii srodkowej grzbietu:

Results and discussion

In vivo (non-LLNA)

Results
Reading:
other: nn
Hours after challenge:
0
Group:
other: nn
Dose level:
0
No. with + reactions:
0
Total no. in group:
0
Clinical observations:
0
Remarks on result:
other: Reading: other: nn. . Hours after challenge: 0.0. Group: other: nn. Dose level: 0. No with. + reactions: 0.0. Total no. in groups: 0.0. Clinical observations: 0.

In vivo (LLNA)

Resultsopen allclose all
Parameter:
SI
Remarks on result:
other: Załącznik
Parameter:
other: disintegrations per minute (DPM)
Remarks on result:
other: Załącznik

Applicant's summary and conclusion

Interpretation of results:
not sensitising
Remarks:
Migrated information
Conclusions:
PL:Na podstawie przeprowadzonego badania, biodegradowalny nawóz Zn (II) IDHA można
zaliczyc do substancji nie wykazujacych działania uczulajacego na skóre swinek morskich.
Executive summary:

PL:W trakcie odczytów po 24, 48 i 72 godzinach od zakonczenia narażania, na skórze zwierzat z grupy kontrolnej, w miejscu nałożenia badanego materiału, nie stwierdzono zmian patologicznych. W miejscu nałożenia medium również nie stwierdzono zmian patologicznych na skórze (tabela 5). W trakcie odczytu po 24, 48 i 72 godzinach od zakonczenia narażania, na skórze zwierzat grupy narażanej, w miejscu nałożenia badanego materiału nie stwierdzono zmian patologicznych. W miejscu nałożenia medium również nie stwierdzono zmian patologicznych (tabela 6). W oparciu o uzyskane wyniki można stwierdzic, że u zwierzat grupy narażanej nie wystapiły uczuleniowe odczyny skórne (tabela 6). Indywidualne masy ciała zwierzat narażanych i kontrolnych zestawiono w tabelach 7 i 8. W trakcie doswiadczenia stwierdzono niewielki spadek masy ciała u 1 samca z grupy kontrolnej oraz u 2 samic z grupy narażanej. U pozostałych zwierzat stwierdzono przyrost masy ciała. Sredni przyrost masy ciała samców grupy kontrolnej i grupy narażanej wyraznie sie różnił, ale jest to zwiazane z mała liczby samców w poszczególnych grupach oraz niewielkim spadkiem masy ciała samca grupy kontrolnej. Sredni przyrost masy ciała samic w grupie kontrolnej i grupie narażanej był na podobnym poziomie. W trakcie doswiadczenia u zwierzat grupy kontrolnej i narażanej nie obserwowano zmian w zachowaniu sie oraz zmian klinicznych.