Registration Dossier

Data platform availability banner - registered substances factsheets

Please be aware that this old REACH registration data factsheet is no longer maintained; it remains frozen as of 19th May 2023.

The new ECHA CHEM database has been released by ECHA, and it now contains all REACH registration data. There are more details on the transition of ECHA's published data to ECHA CHEM here.

Diss Factsheets

Administrative data

Endpoint:
acute toxicity: oral
Type of information:
experimental study
Adequacy of study:
key study
Reliability:
1 (reliable without restriction)

Data source

Reference
Reference Type:
study report
Title:
Unnamed
Year:
2006
Report date:
2007

Materials and methods

Test guideline
Qualifier:
according to guideline
Guideline:
EU Method B.1 bis (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Procedure)
Deviations:
no
GLP compliance:
yes
Remarks:
G024
Test type:
standard acute method
Limit test:
yes

Test material

Constituent 1
Chemical structure
Reference substance name:
disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]zincate(2-)
Cas Number:
666748-59-0
Molecular formula:
C8H7NNa2O8Zn
IUPAC Name:
disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]zincate(2-)
Constituent 2
Reference substance name:
Zinc (II) chelate of sodium salt 1,2 dicarboxyethyl D,L aspartic acid
IUPAC Name:
Zinc (II) chelate of sodium salt 1,2 dicarboxyethyl D,L aspartic acid
Details on test material:
Dostarczony przez Zleceniodawcę materiał do badań – chelat cynku (II) – Zn (II) IDHA
– data produkcji 14.09.2006r, trwałość: 36 miesięcy – to bezwonne, białe mikrogranulki,
calkowicie rozpuszczalne w wodzie. W/w produkt chemiczny stosowany będzie jako
nawóz nieorganiczny do uzupełniania niedoborów cynku w glebie, do dolistnego
dokarmiania roślin oraz jako komponent do produkcji nawozów wieloskładnikowych. .
Materiał dostarczono w worku foliowym opisanym następująco:
„ IDHA Zn ADOB”.
Dostarczone przez Zleceniodawcę Swiadectwo Kontroli Jakości nr ZN-006/906/P z dnia
19.09.2006 r stanowi Załącznik 4 do sprawozdania.
Materiał do badań pobrano z Centralnego Punktu Przyjmowania, Rozdziału,
Przechowywania i Archiwizowania Materiału Do Badań (BA) w dniu 19.12.2006r.
Dane dotyczące identyfikacji, czystości i trwałości badanej materiału są w zakresie
odpowiedzialności Zleceniodawcy.

Test animals

Species:
rat
Strain:
other: W doswiadczeniu użyto szczurów o symbolu Imp: WIST (stado outbred), pochodzacych z hodowli zwierzat laboratoryjnych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, utrzymanej w typie konwencjonalnym.
Sex:
female
Details on test animals or test system and environmental conditions:
Zwierzęta.

W doświadczeniu użyto szczurów o symbolu Imp: WIST (stado outbred), pochodzących
z hodowli zwierząt laboratoryjnych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, utrzymanej w
typie konwencjonalnym.
IPO Oddział w Pszczynie Kod badania: OS-47/06
Zakład Badań Toksykologicznych
7/23
Szczury przeszły co najmniej 5-dniowa kwarantannie, w czasie której były codziennie
obserwowane.
Zwierzęta były indywidualnie oznaczone.
W doświadczeniu wstępnym użyto jednej 9-tygodniowej samicy, ważącej 168 g (dawka
2000 mg/kg m.c.) W doświadczeniu właściwym (dawka 2000 mg/kg m.c.) użyto czterech
10-tygodniowych samic o średniej masie ciała 189,3 g.

Warunki przetrzymywania zwierząt.

W czasie kwarantanny i doświadczenia zwierzęta przebywały w klimatyzowanych
pomieszczeniach o następujących parametrach:
- temperatura 19 – 21 °C
- wilgotność względna powietrza 45 – 71 %
- oświetlenie sztuczne, jarzeniowe; cykl oświetlenia: 12 godzin jasno - 12 godzin
ciemno.
Zwierzęta przetrzymywano w plastykowych klatkach z pokrywa z metalowych drutów, o
wymiarach (długość × szerokość × wysokość): 58×37×21 cm.
W doświadczeniu zwierzęta przetrzymywano w klatkach pojedynczo (badanie wstępne)
oraz po cztery (badanie właściwe).
Jako ściółki używano odpylonych wiórów drzewnych, sterylizowanych promieniami UV.
Każda klatka była wyposażona w wywieszkę zawierającą kod badania, stosowana
dawkę, date założenia i planowanej likwidacji doświadczenia, pleć i numery zwierząt.

Pasza i woda.

Zwierzętom podawano bez ograniczeń granulowana standardowa pasze laboratoryjna
„Murigran”, produkowana przez Wytwórnie Koncentratów i Mieszanek Paszowych
AGROPOL z Motycza oraz wodne wodociągową.

Administration / exposure

Route of administration:
oral: drinking water
Vehicle:
water
Details on oral exposure:
W doświadczeniu wstępnym jednej samicy podano badaną substancję w dawce 2000
mg/kg m.c. Na podstawie doświadczenia wstępnego, w doświadczeniu właściwym
badaną substancję podano kolejnym czterem samicom w dawce 2000 mg/kg m.c.
Roztwór wodny badanej substancji podawano samicom jednorazowo, za pomocą sondy
metalowej do żołądka, w objętości 0,5 ml cieczy na 100 g masy ciała szczura. 1 ml
wodnego roztworu badanej substancji zawierał 400 mg substancji.
No. of animals per sex per dose:
W doświadczeniu wstępnym użyto jednej 9-tygodniowej samicy, ważącej 168 g (dawka
2000 mg/kg m.c.) W doświadczeniu właściwym (dawka 2000 mg/kg m.c.) użyto czterech
10-tygodniowych samic o średniej masie ciała 189,3 g.
Control animals:
not specified

Results and discussion

Effect levels
Sex:
female
Dose descriptor:
other: 2000
Effect level:
mg/kg bw
Mortality:
Wszystkie zwierzęta przeżyły 14 dniowy okres badań.
Clinical signs:
other: Po jednorazowym podaniu badanej substancji jednej samicy w dawce 2000 mg/kg m.c. (doświadczenie wstępne), w dniu podania u samicy obserwowano zmiany w postawie ciała, sposobie chodzenia, aktywności ruchowej i reaktywności. Od pierwszego
Gross pathology:
W badaniu makroskopowym u badanych zwierząt zmian patologicznych nie
stwierdzono.

Any other information on results incl. tables

Objawy kliniczne.

Po jednorazowym podaniu badanej substancji jednej samicy w dawce 2000 mg/kg m.c. (doświadczenie wstępne), w dniu podania u samicy obserwowano zmiany w postawie ciała, sposobie chodzenia, aktywności ruchowej i reaktywności. Od pierwszego do czternastego dnia po podaniu badanej substancji u samicy nie stwierdzono już objawów toksyczności. Zwierzę przeżyło 14-dniowy okres obserwacji. Po jednorazowym podaniu badanej substancji kolejnym czterem samicom w dawce 2000 mg/kg m.c. (doświadczenie właściwe), w trakcie 14-dniowego okresu obserwacji również nie obserwowano objawów toksyczności. Samice przeżyły 14-dniowy okres obserwacji. Zestawienie zbiorcze wyników obserwacji klinicznych u zwierząt zawarto w Tabeli 1, a wyniki obserwacji klinicznych u poszczególnych zwierząt przedstawiono w indywidualnych kartach badania, dołączonych do sprawozdania (strony 14 – 23).

Masa ciała zwierząt.

Indywidualne wyniki przyrostu masy ciała zwierząt zestawiono w Tabeli 2 oraz w indywidualnych kartach badania, dołączonych do sprawozdania (strony 14 – 23). Nie stwierdzono zaburzeń w przyroście masy ciała.

Patologia.

W badaniu makroskopowym u badanych zwierząt zmian patologicznych nie stwierdzono. Wyniki badań makroskopowych u poszczególnych zwierząt przedstawiono w indywidualnych kartach badania, dołączonych do sprawozdania (strony 14 – 23).

Applicant's summary and conclusion

Interpretation of results:
practically nontoxic
Remarks:
Migrated information Criteria used for interpretation of results: OECD GHS
Executive summary:

Na podstawie przeprowadzonego badania, Zn (II) IDHA można zaliczyć do:

– Kategorii 5 - zgodnie z zasadami Światowego Ujednoliconego Systemu (GHS)

– Kategorii U - zgodnie ze schematem UE na okres przejściowy do pełnego wdrożenia Światowego Ujednoliconego Systemu (GHS)