Information om kemikalier

Information om kemikalier

Kapslade applikationer

Simple search for Chemicals

Search our data
Search for chemicals / regulated substances

Search for articles (products) in SCIP database

Observera att en del av informationen om kemikalier kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva förhandstillstånd från denna tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

tab info on chem

 

Information on chemicals - WFD

WFD - Waste Framework Directive

POPs info chem

Information on Chemicasl - CAD/CMD panel

CAD / CMRD - Chemical Agents Directive and Carcinogens, Mutagens or Reprotoxic substances Directive (OELs)
 
Occupational exposure limits - public consultation
Occupational exposure limits – Call for evidence