Klasyfikacja mieszanin

Klasyfikacja mieszanin


©Uwe VA¶lkner / Fotoagentur FOX, Lindlar

Czy jesteś importerem lub formulatorem mieszanin w UE/EOG?

Jeśli tak, to odpowiadasz za klasyfikację, oznakowanie i pakowanie mieszaniny wprowadzanej na rynek (tj. mieszanin importowanych do UE/EOG lub tworzonych na potrzeby dalszego łańcucha dostaw) zgodnie z rozporządzeniem CLP. Musisz znać zagrożenia stwarzane przez mieszaninę, którą importujesz lub wytwarzasz, i musisz o nich poinformować w ramach łańcucha dostaw.

Zgodnie z CLP dystrybutorzy mieszanin również muszą na przykład dopilnować, aby etykieta i opakowanie spełniały wymogi określone w CLP.

Dalszy opis funkcji i obowiązków wynikających z CLP znajduje się w rozdziale 2 Wstępnych wytycznych dotyczących rozporządzenia CLP. 

Oferujemy Ci niezbędne wsparcie

Na kolejnych stronach znajdziesz wskazówki, w jaki sposób klasyfikować mieszaniny, aby spełniały wymogi klasyfikacji CLP. . Informacje na temat oznakowania i pakowania można znaleźć w Wytycznych dotyczących oznakowania i pakowania.

Przedstawione informacje opierają się głównie na wydanych przez ECHA Poradniku na temat stosowania kryteriów CLP oraz Wytycznych dotyczących oznakowania i pakowania, do których także udostępniamy linki. Sugerujemy, aby zapoznać się z treścią tych stron internetowych wraz z częścią 1, a zwłaszcza rozdziałem 1.6 Poradnika na temat stosowania kryteriów CLP, który skupia się przede wszystkim na mieszaninach..

Oprócz tego udostępniamy linki także do innych przydatnych źródeł.

Zanim przystąpisz do klasyfikacji, dokładnie zastanów się nad tym, czy posiadasz fachową wiedzę własną pozwalającą na właściwą klasyfikację mieszanin czy też potrzebujesz wsparcia z zewnątrz, zwłaszcza jeśli Twoja mieszanina jest bardzo złożona.

Do wywiązania się ze zobowiązania w zakresie klasyfikacji i oznakowania mieszaniny oraz sporządzenia karty charakterystyki szczególnie przydatne mogą okazać się komercyjne systemy oprogramowania wykorzystywane do celów klasyfikacji, oznakowania i sporządzania kart charakterystyki. Prosimy jednak pamiętać o tym, że nawet jeśli korzystasz z oprogramowania lub zewnętrznej ekspertyzy, w dalszym ciągu odpowiadasz za ostateczną klasyfikację swojej mieszaniny.

Klasyfikacja mieszanin