Od czego zacząć?

Proces klasyfikowania mieszanin ma charakter ciągły, jak zilustrowano poniżej. Na kolejnych stronach internetowych przedstawiono cały proces krok po kroku. Aby przejść do poszczególnych stron, kliknij odpowiednie ramki.