Skip to Content
Skip to Content

Kahetsusväärse asendamise vältimiseks vajalikud andmed

REACH-määruse, CLP-määruse ja biotsiidimääruse rakendamise käigus kogutud andmed võivad olla suureks abiks alternatiividega kaasneva ohu ja riski hindamisel. 

REACH-määruse kohaselt nõutakse registreerijatelt teabe esitamist ELis toodetud või ELi imporditud ainete kohta. Peale selle võib ECHA nõuda lisateavet ainega seotud probleemi selgitamiseks.

ECHA veebisaidil kättesaadavad andmed hõlbustavad kemikaalide ohutu kasutamise ja asendamisega seotud tegevust.

Kahetsusväärse asendamise vältimiseks vajalikud andmed

 

Image

Registreerimistoimikute teave ning klassifitseerimis- ja märgistusteated.

 

Image

REACH-määruse kohasele autoriseerimisele või piiramisele kuuluvate ainete kasutusalade, kokkupuute/heite, riskide ja alternatiivide teave.

 

Image

Biotsiidimääruse alusel kogutud teave biotsiidide või biotsiide sisaldavate toodete kohta.

ECHA pöörab koos liikmesriikidega üha suuremat tähelepanu ainete struktuursele sarnasusele. Ta on samuti hakanud käsitlema aineid rühmiti, et vältida kahetsusväärset asendamist. ECHA jätkab registreeritud kemikaalide põhiteabe kasutus- ja levitamisviiside täiustamist, eriti seoses probleemsete kemikaalide asendamisega.

Kas soovite osaleda töötoas, kus käsitletakse juurdepääsu ohtlike ainete asendamisega seotud andmetele? --> võtke meiega ühendust.

Categories Display


Route: .live2