Skip to Content
Skip to Content

Asendamine ohutumate kemikaalidega

Asendamine ohutumate kemikaalidega

Euroopa Liidus asendavad ettevõtted ohtlikke kemikaale ja tootmisprotsesse üha enam ohutumate kemikaalide ja keskkonnahoidlikumate tehnikatega. Selline asendamine võib olla väga kasulik ettevõtetele, keskkonnale ning töötajate ja tarbijate tervisele. Samuti võib sel olla oluline positiivne mõju ringmajanduse rakendamisele.

 

Tarneahela
töötoad
Tarneahela töötubade eesmärk on edendada ohutumate kemikaalide teaduslikku uurimist, hindamist ja kasutusele võtmist.
Võrgustikud
Koostöövõrgustikel on tähtis roll innovatsiooni ja põhjendatud asendamise koordineerimisel ja edendamisel.
Rahastamine ja
tehniline tugi
Ohtlike kemikaalide asendamise edendamiseks äärmiselt oluline hõlbustada juurdepääsu tehnilisele toele ja lisarahastamisele.

 

Lahtiütlus

Teave on koostatud koostöös ECHA sidusrühmadega. Teistele veebilehtedele viidates ei kinnita ECHA ühelgi viisil nendel esitatud teabe õigsust või asjakohasust. Lingiga viidatavatel veebilehtedel on oma privaatsuspoliitika. Kolmandate isikute linkide lisateave on ECHA õigusteabe märkuses.

Contact

For general questions or suggestions on substitution related matters contact substitution[a]echa.europa.eu.

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1