Tarneahela töötoad

Asendamine on keeruline ülesanne – vaja on täita toimivus- ja majandusnõuded, alternatiivide ohu- ja riskiprofiilid peavad olema hästi mõistetavad ja vajalikuks võib osutuda kavandatud asendamise olelusringi hindamine. Ettevõtjad ei saa seda teha üksi: nad peavad suhtlema oma klientide ja tarnijatega. See muudab tarneahela koostöö ohutumate alternatiivide arendamise ja kasutuselevõtu peamiseks liikumapanevaks jõuks.

ECHA on teinud ettepaneku, et liikmesriigid ja sidusrühmad korraldaksid töötube, et lahendada spetsiifilisi asendamisprobleeme, kaasates ka tarneahela ettevõtjad, kes on huvitatud ohutumate alternatiivide leidmisest, mis vastaksid teatud funktsiooni ja lõppkasutusega seotud nõuetele.

Töötoad võimaldaksid osalejatel tutvuda ettevõtjate suutlikkuse suurendamise ja koolituse tehnoloogiliste ja funktsionaalsete vajadustega tegevustasandil. 

Need töötoad toimuksid tavapäraselt liikmesriigi riigikeeles või inglise keeles Euroopa tasandil.

Töötubades saaks:

  • arendada dialoogi asendamisvõimaluste ja -probleemide üle tarneahela asjaomaste osalejate vahel ning 
  • panna alus konkreetsetele innovatsiooniprojektidele ja ühistegevusele ohutumate alternatiividega asendamise eesmärgil. 

ECHA võib aidata ette valmistada töötubade programme, jagada varasemate töötubade kogemusi, levitada järeldusi ja pakkuda muul viisil lisatuge.

Vaata allpool tarneahelas asendamise töötoa ülesehituse näidet.

Kas soovite korraldada asendamise töötuba tarneahela osalejatele konkreetsete ainete ja funktsioonide teemal või osaleda töötoa korraldamises? --> võtke meiega ühendust.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)