Liikmesriigid ja pädevad asutused

Koostöö liikmesriikidega

ECHA teeb tihedat koostööd Euroopa Liidu 27 liikmesriigiga ning Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide Islandi, Liechtensteini ja Norraga.

Liikmesriikide esindajad on ECHA haldusnõukogu, komiteede, foorumi ja mitme võrgustiku liikmed. EMP riigid osalevad nendes organites ja võrgustikes hääleõiguseta. Liikmesriikide pädevad asutused teevad ECHA-ga koostööd kemikaaliameti tegevuse kõikvõimalikes aspektides.

Liikmesriikide pädevad asutused

Mitmes ECHA suhtes kohaldatavas Euroopa Liidu määruses nimetatud pädevad asutused on ECHA koostööpartnerid liikmesriikides. Paljud neist on keskkonnaministeeriumid ja -ametid. Mõni riik on nimetanud pädevaks asutuseks ka rahandus-, tervishoiu- või tööhõiveasutusi.

ECHA teeb pädevate asutustega tihedat koostööd kemikaaliameti tegevuse kõikvõimalikes aspektides, andmete ja teabe vahetamisel ning liikmesriikidele toe ja koolituse pakkumisel.

ECHA kontaktaadress liikmesriikide küsimustes: msca(at)echa.europa.eu.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1