Rahvusvaheline koostöö

Kuigi Euroopa Liit võib väita, et tal on maailma kõige ambitsioonikamad kemikaaliõigusaktid, ei ole ta ainus, kes püüab riske vähendada ja edendada kemikaalide ohutumat kasutamist. Seadusandjatel on üksteiselt palju õppida, koostöö abil saavad nad ühtlustada kemikaalide käitlemist kõikjal maailmas. ECHA jagab kogemusi üha enamate regulatiivasutustega riikides, kes töötavad välja REACH-, CLP-, biotsiidi- ja PIC-määrusega sarnaseid õigusakte. Meie tegevus suurendab andmete esitamise, klassifitseerimise ja märgistuse kvaliteeti, mis võimaldab kemikaalide ohutut tootmist ja kasutamist, samuti suurendab kolmandate riikide suutlikkust tuvastada ohtlikke kemikaale ja lahendada nendega seotud probleeme.

ECHA rahvusvaheline tegevus keskendub järgmisele viiele valdkonnale:

  • OECDga seotud töö
  • Mitmepoolne töö kemikaalide ohutuse valdkonnas
  • Tugi Euroopa Liidu välissuhete poliitikale
  • Koostöö samalaadsete regulatiivasutustega
  • Teadlikkuse suurendamine võtmeriikides väljaspool Euroopa Liitu

ECHA koostöö Euroopa Liidu väliste riikidega

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)