Mitmepoolne töö kemikaaliohutuse valdkonnas

 

Image

ECHA rahvusvaheline koostöö on seotud ka Euroopa Liidu kohustusega tagada kemikaalide ohutu käitlemine lähtuvalt ÜRO mitmepoolsetest lepingutest: Stockholmi konventsioon (püsivad orgaanilised saasteained), Rotterdami konventsioon (teabel põhinev nõusolek, PIC), Säästva Arengu Komitee (CSD) ja Maailma Terviseorganisatsiooni kemikaalide ohutuse rahvusvaheline programm (IPCS). ECHA rahvusvaheline koostöö hõlmab ka ÜRO ühtse ülemaailmse klassifitseerimis- ja märgistamissüsteemiga (GHS) seotud tegevust.

ECHA toetab Euroopa Komisjoni ja selle tegevust nendes mitmekülgsetes valdkondades. Rotterdami konventsiooni osas määratleb ECHA rolli teatud ohtlike ainete importi ja eksporti reguleeriv PIC-määrus. Ameti pakutav tugi Euroopa Liidu mitmepoolsetele tegevustele ulatub kohtumiste ettevalmistamisest ja ekspertide saatmisest kohtumistele kuni eriüritustel komisjoni palvel teabekoosolekute korraldamiseni.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)