Koostöö samalaadsete regulatiivasutustega

 

Image

ECHA-l on koostöölepingud (vastastikuse mõistmise memorandumi või tahteavalduse vormis) nelja riigi reguleerivate asutustega: Austraalia, Jaapan, Kanada ja USA. Lepingud sõlmiti 2010. ja 2011. aastal. Vahetatakse infot, parimat tava ja teadusandmeid.

Neid tehnilise ja teaduskoostöö lepinguid toetavad paiguti ka jooksvad tööplaanid. Suhtlemine ECHA kaasorganisatsioonidega sisaldab direktorite video/telefonikonverentse ja ekspertide tehnilise dialoogi seansse, kui on määratletud vastastikku huvitavad ja kasulikud teemad. Koostöö põhikeskmes on kemikaalide ohutu käitlemisega seotud õigusaktide teadusandmete, IT-vahendite ja andmebaaside parima tava vahetamine.

Praeguste lepingute kohane koostöö ei sisalda konfidentsiaalse äriinfo vahetust.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)