Överklagandenämnden

Överklagandenämnden ansvarar för att besluta i fråga om överklaganden mot vissa beslut som Europeiska kemikaliemyndigheten fattar i enlighet med Reachförordningen och biocidförordningen.

Även om överklagandenämnden är en del av kemikaliemyndigheten ska nämnden fatta sina beslut oberoende.

Mer

Överklagandenämnden ska bestå av en ordförande och två andra ledamöter.

Mer

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)