Förfarande för överklagande

Vissa av Europeiska kemikaliemyndighetens beslut, vilka anges i artikel 91 i Reachförordningen och artikel 77 i biocidförordningen, kan överklagas till myndighetens överklagandenämnd.

Reglerna för överklagandeförfaranden anges i arbetsordningen .

För att hjälpa parterna att agera i enlighet med de juridiska kraven och förbereda sina överklaganden så effektivt som möjligt har överklagandenämnden dessutom antagit praktiska anvisningar.

I samma syfte har överklagandenämnden även offentliggjort särskilda formulär och en checklista till stöd. Att använda formulären är inte obligatoriskt, men rekommenderas starkt.

Formulär för överklagande

N.B.: From 1 July 2019, the bank account details for appeal fee payments have changed. See contact page for more information. The Practice Directions will be amended in due course.

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)