Waarom is het belangrijk dit goed te doen?

Witte figuur leunend tegen een rood vraagtekenU moet uw stof goed kennen om te kunnen bepalen of hij onder EU-wetgeving over chemische stoffen valt. Als dat zo is, moet u wellicht bepaalde wettelijke verplichtingen nakomen om uw stof te kunnen blijven gebruiken en in de handel te brengen.

Met een nauwkeurige stofidentiteit kunt u

  • vaststellen of u uw stof bij ECHA moet registreren, dan wel of uw stof hiervan vrijgesteld is;
  • andere registranten en mogelijke registranten van dezelfde stof identificeren. Krachtens REACH moeten bedrijven samenwerken met anderen die dezelfde stof vervaardigen of invoeren en zo zorgen voor een gezamenlijke registratie;
  • een stofidentiteitsprofiel (SIP) met de bijbehorende limieten ontwikkelen om de reikwijdte van de gezamenlijke registratie transparant te maken;
  • gegevens op de juiste wijze gezamenlijk gebruiken om onnodige dierproeven te voorkomen en kosten te besparen;
  • zien of uw stof een geharmoniseerde indeling heeft, dan wel of het gebruik ervan aan beperkingen onderworpen is of voorafgaande autorisatie noodzakelijk is;
  • gebruik maken van informatie die door anderen is verzameld over de effecten van uw stof, mogelijke gebruiksvormen in de toeleveringsketen en veiligere alternatieven.

Zorg voor een veilig beheer van uw stof in uw gehele
toeleveringsketen!

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)