Het wijzigen van uw stofidentificatie

ECHA kan als onderdeel van zijn dienstverlening de chemische identificatoren van uw geregistreerde stof wijzigen.

Als er bij de identificatie van uw stof iets misgelopen is, kunt u ECHA verzoeken wijzigingen aan te brengen in de hoofdidentificatoren van uw registratie, bijvoorbeeld in het EG-nummer. Wijzigingen in de chemische identificatoren hebben geen invloed op uw recht om de stof te vervaardigen en te importeren.

Een dergelijke wijziging kunt u aanvragen via een webformulier. Heeft de wijziging betrekking op een gezamenlijke registratie, dan moet de hoofdregistrant een "gezamenlijk registratieplan" bij het webformulier voegen waarin alle mederegistranten zich met de aanpassing van de stofidentificatie akkoord verklaren.

Na ontvangst van het verzoek gaat ECHA na of het ontvankelijk is. Indien het Agentschap van mening is dat het verzoek kan worden ingewilligd, rekent het iedere registrant een vergoeding hiervoor aan, afhankelijk van de hoeveelheid werk die dit naar verwachting zal meebrengen.

In het kader van deze dienstverlening controleert ECHA niet of het registratiedossier voldoet aan de informatievereisten van REACH met betrekking tot de stofidentiteit. Praktisch gezien betekent dit dat als uw registratie wordt geselecteerd voor een nalevingscontrole nadat de chemische identificatoren zijn gewijzigd, de registratie als ondeugdelijk kan worden beschouwd wat de stofidentiteit betreft.

De vergoeding bedraagt minimaal 300 EUR voor iedere registrant die om correctie van een stofidentificator verzoekt.  De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld in een besluit van ECHA's raad van bestuur. De factuur moet binnen 30 dagen worden betaald. Ook als uw verzoek niet kan worden ingewilligd, zult u hiervan in kennis worden gesteld.

Zodra ECHA de betaling ontvangt, werkt het Agentschap de identificatie-informatie in REACH-IT bij. De hoofdregistrant en de mederegistranten krijgen via REACH-IT bericht zodra de taak is uitgevoerd, en krijgen een redelijke termijn om een bijgewerkte registratie met de correcte identificatoren in te dienen.

 

Related news

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)